Sneller duurzaam innoveren met Packalive

Studenten Communication Lab masterstudenten van TU Delft

Sneller duurzaam innoveren met Packalive

Hoe kunnen we de communicatie tussen alle schakels in de verpakkingssector bevorderen om sneller tot duurzame innovaties te komen? Vanuit die vraag werd Packalive geïnitieerd door Suzanne Gooding, productmanager bij Geostick, leverancier van onder andere bedrukte labels en flexibels.

Door experimenteel te leren streeft Packalive er uiteindelijk naar een circulaire en duurzame verpakkingssector te realiseren. Daarvoor zijn verschillende tussenstappen nodig. Voor Gooding was het logisch om te starten met de al dan niet aanwezige samenwerkingscultuur binnen de betrokken partijen: ‘Hoe werk je intern samen rondom het thema verduurzaming? Hoe creëer je draagvlak voor duurzaam handelen? En hoe breng je dit naar buiten? De volgende stap is de interactie tussen verschillende bedrijven binnen de keten. Hoe kun je onderlinge verbinding tot stand brengen, van grondstoffenleverancier tot afvalverwerker, en alle partijen aan tafel krijgen? Sectorbrede verduurzaming vraagt namelijk om een integrale samenwerking.’

 

Implementeren en experimenteren

Inmiddels zijn grondstoffenleverancier Avery Dennison, voedingsmiddelenfabrikant Remia en verpakkingsproducent Hordijk ook aangesloten bij Packalive. ‘Onze tijdshorizon is een periode van vijf jaar. Momenteel hebben wij een ontwerpend onderzoeksmatige insteek. Uiteindelijk willen wij naar integrale oplossingen toe werken die wij sectorbreed invoeren’, aldus Gooding. ‘Afgelopen februari startten negen Communication Lab masterstudenten van TU Delft een onderzoek naar de interne communicatiestructuren in de verduurzaming en de onderlinge interactie tussen de betrokken partijen. ‘Rond de zomer geven zij een strategisch advies en bijbehorende beslissingstools voor hoe wij de interne communicatie en verbinding tussen de betrokken partijen kunnen bevorderen en de verduurzaming kunnen stimuleren. Vervolgens zullen wij deze adviezen in de praktijk implementeren en experimenteren om een duurzame keten met integrale en circulaire oplossingen te bereiken. Ook willen wij blogs gaan schrijven, workshops geven en best practices delen.’

 

Samenwerking

Packalive is een samenwerking tussen de verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie, gevoed door de TU Delft (afdeling Communication Design for Innovation), de Universiteit Twente (departement Design, Production and Management) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Met de verduurzaming van de verpakkingssector voor ogen willen de betrokken partijen de communicatie en het aanbod binnen de keten verbeteren.

Suzanne Gooding tot slot: ‘Om de volledige keten aan tafel te krijgen zoeken wij de samenwerking met een retailer en een afvalverwerker. Geïnteresseerde partijen kunnen met mij contact opnemen.’

Suzanne Gooding VM

Suzanne Gooding, productmanager bij Geostick

Artikel delen