Resultaten studie om plastic van lineair naar circulair te versnellen

Resultaten studie om plastic van lineair naar circulair te versnellen

De studie bevat een stappenplan dat de overgang naar een circulair, koolstofvrij plasticsysteem in Europa kan versnellen.

Peter Goult van SystemIQ presenteerde tijdens de Plastics Recycling Show Europe (PRSE) in Amsterdam de studie ReShaping Plastics. De studie bevat een stappenplan dat de overgang naar een circulair, koolstofvrij plasticsysteem in Europa kan versnellen. ‘Hiervoor is samenwerking nodig tussen de industrie, overheid, maatschappelijke organisaties en investeerders’, benadrukt Goult.

 

DOWNLOAD hier het gehele onderzoek

 

Download ReShaping Plastics Onderzoek

 

Goult benadrukt dat het een onderzoek is op basis van wetenschappelijke data en met een onafhankelijke commissie met de overheid, de Ellen MacArthur Foundation en Zero Waste Europe aan boord.

Ellen mac Arthur Foundation

Het gaat over het voorkomen van afval. Het vereist een mentaliteitsverandering en houdt in dat niet alleen de verpakking zelf, maar ook het product en het bredere bedrijfsmodel opnieuw moeten worden bekeken. We moeten ons niet alleen richten op incrementele verpakkingen.

Deze video gaat over de verpakkingsambities van de Ellen McArthur Foundation:

 

‘Met de huidige circulariteit van plastic in Europa gaan we niet de doelen halen’

‘Het gaat om 25,2 miljoen ton plastic. Daarvan maakt verpakkingen het grootste deel uit.

Van het plastic afval in Europa is 86% lineair’, zegt Peter Goult, terwijl hij een overzicht laat zien van de plastic afvalstromen in 2020 (zie figuur 1).

Figuur 1, 86 procent waste, PRSE

Figuur 1 - afvalstromen in 2020

De 14% recycling bestaat voor een groot deel uit mechanische recycling, 3,3 miljoen ton, en een heel klein deel chemische recycling, 0,2 miljoen ton.’

Goult merkt op dat er een fors gat zit in de statistieken van plastic afval, want in 2019 kwam er 51,4 miljoen ton plastic op de Europese markt, waarvan 29,1 miljoen ton als afval terug kwam.

Er is dus een gat van 22,3 miljoen ton plastic. Daarvan is 7 tot 10 miljoen terug te herleiden naar voorraadopslag of producten die langer meegaan en daarmee blijft er 12 tot 15 miljoen ton onbekend over.

‘Hier liggen kansen. Bijvoorbeeld door de keten te digitaliseren, zodat we kunnen achterhalen waar dat plastic blijft en vervolgens het circulaire systeem verbeteren.’

Route naar zero CO2 ‘De huidige circulariteit van plastic in Europa ligt op 14% en de verwachting is dat die met de huidige acties in 2030 op 30% zal liggen (zie figuur 2). Dat is weliswaar een verdubbeling, maar niet genoeg volgens de gestelde doelen van de European Green Deal. De vraag is dus: wat moet er gebeuren om de doelen wel te halen en volledig circulair te worden?’

Figuur 2, huidige route
Figuur 2, huidige route

Zero Waste Europe

Zero Waste Europe verbindt en ondersteunt een levendig netwerk van 35 lokale en nationale ngo's uit heel Europa die gemeenschappelijke waarden en doelstellingen delen en samenwerken voor een toekomst zonder afval.

Bekijk deze video over de circulaire ambities  van Zero Waste Europe:

 

Route naar zero CO2

SystemIQ heeft hiervoor een grafiek gemaakt met daarin de diverse acties die nodig zijn in de verschillende sectoren.

Die acties bestaan uit:

 • reductie
 • vervanging
 • mechanische recycling
 • chemische recycling

Dat geldt voor de sectoren:

 • packaging
 • house hold
 • construction
 • automotive

 

En er zijn verschillende partijen verantwoordelijk hiervoor

 • brand owners
 • retailers
 • de industrie
 • de consument

Maar, uit berekeningen blijkt dat met het uitvoeren van dit “circulariteitsscenario” met al zijn acties en stappen de circulariteit in 2050 op “slechts” 78% circulariteit zit. Weliswaar levert dit 64% minder CO2 dan de huidige route, maar er blijft nog 33 megaton CO2 over in 2050. Om tot 100% CO2 -reductie te komen, zijn twee andere scenario’s bekeken.

Ten eerste het “Retrofit Systeemveranderingsscenario”

Deze route gaat er vanuit dat het bestaande, op fossiele brandstoffen gebaseerde plastic productiesysteem wordt aangepast met CO2 -reductietechnologieën. Goult: ‘We zullen moeten omschakelen van virgin grondstof naar alternatieve koolstofbronnen, weg van fossiele grondstoffen. Er zijn ook elektrificatie en alternatieve warmtebronnen voor productieprocessen nodig, zoals groene waterstof en de inzet van stoomkrakers. En met CCS (carbon capture storage ccs) kunnen we de resterende uitstoot van koolstof opvangen. Dit scenario leidt tot 73% CO2 -reductie.’ 

Ten tweede het Netto nul-systeemveranderingsscenario 

Dat leidt tot netto nul-CO2 -uitstoot in 2050. Naast alle systeemmaatregelen uit de eerdere scenario’s, wordt in dit scenario de rol van waterstof en het gebruik van alternatieve brandstoffen - uit zowel biologische bronnen als uit CO2 -opvang - toegevoegd. 

‘Exclusieve afhankelijkheid van biologische bronnen voor koolstof-gebaseerde grondstoffen is riskant, maar door uitbreiding naar het gebruik van opgevangen CO2 (CCS / CCU, mogelijk in een schone waterstofeconomie) zou het plasticsysteem zich strategisch kunnen herpositioneren als een reservoir voor koolstof en vliegwiel voor maatregelen tegen klimaatverandering’, volgens het rapport. Dit scenario gaat ook uit van een groeiend gebruik van elektriciteit voor de verwarming van kraakinstallaties. In dit scenario zal het Europese plasticsysteem in 2050 naar verwachting zelfs -5 Mt CO2 e per jaar uitstoten en zal de vraag naar nieuwe fossiele plastics met naar schatting 68% afnemen, wat erop wijst dat een gedeeltelijke ontkoppeling van fossiele grondstoffen mogelijk is. Dit scenario is echter afhankelijk van bredere ontwikkelingen in de industrie, bijvoorbeeld overschakelen op hernieuwbare energie en de opschaling van groene waterstofproductie.
Figuur 3, 78 procent circulair
Figuur 3, 78 procent circulair

5 verbeterpunten Plastic Reclycling

Ton Emans van Plastic Recyclers Europe somde belangrijke onderwerpen op om de plastic recycling te verbeteren:

 • Design for recycling
 • Gescheiden inzameling (‘die is 13x hoger is dan sorteren uit de mix’)
 • Sorteercapaciteit verhogen
 • Meer data verzamelen, zodat er geen plastic onvindbaar is
 • Minimum eisen stellen aan de toepassing van PCR plastic in verpakkingen en producten
Artikel delen