Techniek Nederland: 'Concrete resultaten met Brancheplan Verpakkingen'

Techniek Nederland : Concrete resultaten door Brancheplan Verpakkingen

Techniek Nederland: 'Concrete resultaten met Brancheplan Verpakkingen'

In de installatiebranche wordt een steeds groter deel van de verpakkingen gerecycled. Van de plastic verpakkingen wordt 82% van de plastic verpakkingen ingezameld voor recycling en bij de kartonnen verpakkingen is dat 93%. Twee jaar geleden startte Techniek Nederland en de Federatie Elektrotechniek (FEDET) met een aantal deelnemers vanuit de keten met het Brancheplan Verpakkingen. De uitvoering van dat plan levert concrete resultaten op. Zo plakt de branche inmiddels 30% minder stickers op verpakkingen en heeft 89% van het gebruikte karton het duurzame FSC/PEFC-label. De resultaten zijn tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de deelnemers aan het Brancheplan op 13 mei bekendgemaakt door de initiatiefnemers. 

 

Duurzaamheidscriteria

Het streven naar minder verpakkingen is steeds vaker onderdeel van de contracten tussen leveranciers en afnemers. Op dit moment heeft 38% van de deelnemende bedrijven speciale duurzaamheidscriteria voor verpakkingen opgenomen in de raamcontracten met grote leveranciers. 47% van de leverende partijen geeft aan deze duurzaamheidscriteria te hebben ontvangen. De duurzaamheidscriteria zijn ontwikkeld vanuit het Brancheplan. 20% van de deelnemende bedrijven heeft een plan om verpakkingen te verminderen, te verduurzamen en hoogwaardig te hergebruiken, 56% van de deelnemers is bezig om zo’n plan op te stellen. 

Techniek Nederland en FEDET: Brancheplan Verpakkingen

 

'De komende tijd moeten we ons vooral concentreren op het verminderen van plastic verpakkingen'

Plastic verpakkingen

Laurens de Vrijer, Programmamanager Circulariteit bij Techniek Nederland, ziet dat er aanzienlijke stappen zijn gezet, maar constateert ook dat er nog een tandje bij moet. ‘Niet alle doelen zijn al in zicht. De komende tijd moeten we ons vooral concentreren op het verminderen van plastic verpakkingen. Dat blijkt lastiger dan we hadden gedacht.’

Succesfactor

Communicatie is een belangrijke succesfactor voor het succes van het Brancheplan. Met onder meer een eigen website, inclusief kennisbank, en digitale nieuwsbrieven worden de voortgang van de pilots, successen en ideeën gedeeld. 

Verduurzamen, verminderen en hergebruik

De technieksector lanceerde het Brancheplan Verpakkingen in maart 2022. Doel van het plan is om 20% minder plastic en kartonnen verpakkingen te gebruiken in 2025. De branche wil eveneens dat de verpakkingen die dan nog worden gebruikt, volledig recyclebaar zijn. Het Brancheplan richt zich op het verduurzamen en verminderen van verpakkingen en op het hoogwaardig hergebruiken van verpakkingsmaterialen. Techniek Nederland en FEDET voeren het plan uit samen met een stuurgroep, bedrijven in de keten en in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel delen