Tesco over Loop: ‘Onvoldoende steun van grote publiek voor hergebruik verpakkingen’

Tesco over Loop: ‘Onvoldoende steun van grote publiek voor hergebruik verpakkingen’

Tesco beëindigde in juni de pilot met het herbruikbare verpakkingenplatform Loop van TerraCycle. In een rapport concludeert de Engelse supermarkt dat er een culturele verschuiving naar hergebruik nodig is en dat de schaalgrote en uitvoering nu nog het probleem zijn.

‘Herbruikbare verpakkingen helpen niet alleen om plastic afval en vervuiling te elimineren’, zegt Ashwin Prasad, chief product officer Tesco. ‘Ze zorgen ook voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen en reduceren de uitstoot van broeikasgassen.’

Dit was de reden om in 2020 een pilot te starten met Loop, waarmee klanten online en in geselecteerde winkels merkproducten konden kopen in herbruikbare verpakkingen. Het ging om herbruikbare verpakkingen voor 53 merklijnen en 35 eigen merkproducten, waaronder pasta, persoonlijke verzorgingsproducten, zoetwaren en dranken. Bekende merken zoals Persil, Coca-Cola, Heinz, Radox en Tetley werden afgevuld in duurzame, stevige verpakkingen met statiegeld die meerdere keren de ‘loop’ konden maken van producent via de retailer naar consument en weer terug. Na gebruik was de klant verantwoordelijk voor het terugbrengen van de verpakking naar de winkel, waarna Tesco toezicht hield op het reinigen en bijvullen van de containers via een derde partij.

 

Rapport

In juni 2022 kwam er officieel een einde aan Tesco's Loop-pilot. Klanten hebben nu tot eind oktober de tijd om Loop-containers terug te brengen naar de daarvoor bestemde bakken in de winkels. Daarnaast heeft de retailer een rapport uitgebracht waarin wordt beschreven wat het heeft geleerd van de Loop-pilot.

In de afgelopen twee jaar werd meer dan 80.000 gekochte producten via Loop. Daarmee voldoet de pilot aan de doelstellingen voor klantparticipatie. Wat daarbij opvalt is dat Loop het meest populair was bij ‘milieubewuste shoppers’ die waarschijnlijk hun dagelijkse gewoonten zullen aanpassen op basis van hun milieuwaarden.

50% van de klanten gaf aan dat hun belangrijkste motivatie om herbruikbare producten bij Tesco te kopen, was omdat ze ‘hun steentje wilden bijdragen aan de planeet’ of ‘plastic voor eenmalig gebruik wilden verminderen’.

Andere motivaties waren onder meer de wens om zoveel mogelijk te hergebruiken (39%), producten van goede kwaliteit (25%) en gebruiksgemak/winkelen (21%).

 

Educatie nodig

Volgens het onderzoek blijkt dat het grote publiek de verschillen en voordelen van hergebruik in vergelijking met recycling nog niet volledig inziet. De retailer legt uit dat een grotere consumentenwaardering voor hergebruik nodig om hergebruiksystemen op te schalen. Tesco beweert dat klanten vaak deelnamen aan de Loop-pilot nadat ze met een getrainde collega hadden gesproken die het hergebruikproces en de voordelen ervan in vergelijking met recycling kon uitleggen, wat suggereert dat educatie in winkels zou kunnen helpen om het bewustzijn en de betrokkenheid te vergroten.

 

Samenwerking

Wat retailers en merken zelf betreft, beweert Tesco dat de Loop-pilot heeft aangetoond dat hergebruik een werkbaar systeem is waarbij samenwerking centraal staat. Volgens de supermarkt zeggen leveranciers dat de Tesco/Loop prefill-propositie tot nu toe het meest succesvolle model in het VK was, waarbij met name het vooraf afvullen goed werd ontvangen ten opzichte van het door de consument afvullen in de winkel.

‘Voorgevulde herbruikbare verpakkingen hebben onder meer als voordeel dat minder mensen het voedsel hoeven aan te raken, te scheppen en in verpakkingen te gieten, wat de hygiëne verhoogt en morsen voorkomt. Bovendien vergroten voorgevulde verpakkingen het gemak ten opzichte van het afvullen door de consument zelf.’

 

Merkeigenaren

De positieve ontvangst van merkeigenaren en leveranciers lijkt verband te houden met het vermogen om producten in herbruikbare verpakkingen aan te bieden met slechts minimale wijzigingen in hun huidige productie-infrastructuur. Etikettering zorgt daarbij voor productdifferentiatie en de branding.

Tijdens de pilot erkent Tesco echter dat sommige klanten het verschil niet konden zien tussen herbruikbare en standaard eenmalige verpakkingen, aangezien het voorgevulde model branding op de verpakking mogelijk maakte. Daarom kunnen sommige voordelen van hergebruik voor merkeigenaren zich vertalen in kosten voor consumenten en vice versa.

 

Betrokkenheid

Om hergebruik in het VK op te schalen, is er volgens Tesco meer betrokkenheid nodig van een bredere consumentengroep. ‘Deelname van alleen de milieubewuste consument is niet voldoende.’

De onderzoeksgegevens laten zien dat klanten herbruikbare verpakkingen vaak beschouwen als dezelfde milieu-impact als recyclebare verpakkingen, maar Tesco is van mening dat hergebruik extra voordelen biedt. De retailer stelt dat er daarom een ​​'culturele verschuiving' naar hergebruik nodig is. Deze verschuiving vereist dat consumenten hun winkelgewoonten veranderen, wat volgens Tesco afhangt van een beter begrip van de milieuvoordelen van hergebruik. Meer communicatie over het onderwerp is hierbij essentieel.

 

Flexibiliteit

Daarnaast zegt Tesco dat het vergroten van de flexibiliteit en beschikbare locaties voor het retourneren van verpakkingen, en het plaatsen van in-store retourstations op de meest geschikte punten voor klanten, het gemak verder zou kunnen vergroten. Online winkelformules kunnen zeer geschikt zijn voor voorgevulde verpakkingsoplossingen, aangezien de detailhandelaar verantwoordelijk is voor het leveren en retourneren van de verpakking, merkt Tesco op.

 

Investering

Wat de kosten betreft, erkent Tesco dat herbruikbare verpakkingen misschien meer kosten om per eenheid te produceren dan verpakkingen voor eenmalig gebruik, maar dat klanten niet meer willen betalen voor producten in herbruikbare verpakkingen. De Loop-pilot toonde naar verluidt aan dat de kosten van het reinigen en afvullen van herbruikbare verpakkingen soms meer kost dan het verpakte product. Tesco zegt dat de investering die nodig is om hergebruik op te schalen "aanzienlijk" is, omdat het nieuwe processen en nieuwe productielijnen van fabrikanten vereist.

Op de lange termijn zegt Tesco dat schaalvoordelen en verbeterde efficiëntie de sleutel zullen zijn om de kostenkloof tussen herbruikbare en eenmalige verpakkingen te dichten.

 

Coalitie

‘Samenwerking is noodzakelijk voor succes’, aldus de retailer. ‘Één bedrijf kan niet in zijn eentje een succesvol en schaalbaar hergebruikmodel op de markt zetten. De Loop-pilot steunde op meer dan 30 bedrijven, waaronder 25 merken, die samenwerkten om producten in herbruikbare verpakkingen te leveren. Deze coalitie zal moeten groeien, om hergebruik een gangbare oplossing in het VK te maken. Kortom, een hergebruiksysteem heeft intensieve samenwerking nodig tussen beleidsmakers, NGO's, merken, retailers en andere industriegroepen.’

 

Samenvattend

Tot slot concludeert Ashwin Prasad: ‘Om herbruikbare verpakkingen op de lange termijn te laten slagen als een toegankelijke en betaalbare optie, heeft deze schaal nodig. Het zal een tweede natuur moeten worden voor klanten van veel verschillende retailers. En het zal logistiek veel gemakkelijker en efficiënter zijn als iedereen het op een gemeenschappelijke manier gebruikt, vooral als we een goede gemeenschappelijke infrastructuur ontwikkelen zodat consumenten gebruikte verpakkingen overal eenvoudig kunnen inleveren.’

 

Lees hier het complete rapport.

Tesco_Loop_24082021_011

 

Artikel delen