‘Uniforme inzamelsystemen verhogen kwaliteit PMD’

Afvalfonds

‘Uniforme inzamelsystemen verhogen kwaliteit PMD’

‘Om het UPV-systeem voor verpakkingen nog verder te verbeteren is het belangrijk dat de inzameling van PMD (plastic, metaal en drankenkartons) verder geoptimaliseerd wordt door te kiezen voor uniforme inzamelsystemen. Hiermee neemt de vervuiling in het PMD af en de recycling toe. Het meest effectief werken twee goede bronscheidingsystemen (zak of bak, afgehaald aan huis) en het nascheidingsysteem’, dat stelt het Afvalfonds Verpakkingen in reactie op de Kamerbrief die staatssecretaris Heijnen deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘Hard nodig’

‘Deze harmonisatie (door een uniform inzamelsysteem, red.) zal leiden tot een hogere kwaliteit en kwantiteit van ingezameld PMD en daardoor ook tot een hogere kwaliteit gerecycled materiaal. Dat is hard nodig om weer goede verpakkingen van te kunnen maken en daarmee de kringloop van verpakkingen verder te sluiten. De huidige veelvoud aan inzamelsystemen maakt dat het Afvalfonds ongerust is over het behalen van de toekomstige doelen. Daarom zijn wij hierover ook in goed overleg met de VNG binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) en de commissie Eringa. Alle betrokken partijen willen immers verbranding van recyclebare materialen voorkomen.’

‘UPV heeft ons ver gebracht’

‘Het systeem van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen heeft ons ver gebracht in Nederland’, zegt het Afvafonds. ‘Het kerngegeven is dat de producenten/importeurs eindverantwoordelijk zijn voor het recyclingsysteem van ons verpakkingsmateriaal. Nederland heeft na België de beste recyclingresultaten van Europa, juist dankzij ons huidige systeem.’

Het door de Staatssecretaris genoemde noodzakelijke ketenoverleg wordt in de verpakkingsketen al succesvol toegepast. Ook de door de Staatssecretaris genoemde noodzakelijk tariefdifferentiatie is door het Afvalfonds in 2019 ingevoerd en afgelopen maand verder uitgebreid. Om verdere verbetering van resultaten te bewerkstelligen, pleit het afvalfonds voor harmonisatie.

Herverdeling van rollen

Het persbericht vervolgt: ‘Het streven van Nederland is om in 2050 een volledige circulaire economie te realiseren. Voor 2030 is het doel om de helft minder primaire grondstoffen gebruiken. Dit is ook in lijn met De Plastic Wijzer, de zienswijze van het Afvalfonds op de circulaire economie voor verpakkingen. Dankzij de jarenlange ketensamenwerking zijn we met elkaar voor verpakkingen al goed op weg. Ook is al veel informatie en onderzoek beschikbaar over welke stappen nog kunnen worden gezet om de verpakkingsketen verder te optimaliseren. De Kamerbrief van staatssecretaris Heijnen biedt hierbij perspectief. Bijvoorbeeld de verduidelijking en herverdeling van rollen tussen gemeenten, afvalbedrijven en producenten waar het Ministerie op inzet. Het is logisch dat het Ministerie ervoor kiest de bal bij de producenten te leggen. Om samen echt aan een circulaire economie te kunnen bouwen, moeten we grondstoffen zoveel mogelijk in de keten houden zodat het opnieuw kan worden ingezet als verpakking. Meer harmonisatie van landelijke inzameling verhoogt kwaliteit én kwantiteit recycling.’

 

Artikel delen