Van (verpakkings) afval naar hoogwaardig plastic

Van (verpakkings) afval naar hoogwaardig plastic

Onderzoekers van de Chalmers University of Technology in Göteborg hebben aangetoond dat de koolstofatomen in gemengd brandbaar afval, bijvoorbeeld plastic verpakkingsafval, voedselafval, papier en hout, alle fossiele grondstoffen kunnen vervangen bij de productie van nieuw plastic.

De universiteit heeft het over een baanbrekende recyclingmethode die is geïnspireerd op de koolstofcyclus van de natuur en dat het de klimaatimpact van plastic materialen kan elimineren, of zelfs de lucht kan zuiveren van koolstofdioxide.

Koolstofatomen uit afval

‘Ons gemengd afval bevat genoeg koolstofatomen om alle wereldwijde plasticproductie te dekken. Door gebruik te maken van deze koolstofatomen kunnen we nieuwe kunststofproducten loskoppelen van de aanvoer van nieuwe fossiele grondstoffen. Als het proces met hernieuwbare energie wordt uitgevoerd, krijgen we ook plastic producten met een meer dan 95 procent lagere klimaatimpact dan vandaag - wat voor het hele systeem in de praktijk negatieve emissies betekent’, zegt Henrik Thunman , hoogleraar energietechnologie aan Chalmers en een van de auteurs van de studie gepubliceerd in Journal of Cleaner Production .

 

Plasticrecycling

De huidige plasticrecycling kan op zijn hoogt 15-20 procent van de fossiele grondstof vervangen, die nodig is om de maatschappelijke behoefte aan plastic te dekken. De methoden, die de onderzoekers nu voorstellen, zijn gebaseerd op thermochemische technieken en houden in dat het afval wordt verwarmd tot tussen de 600 en 800 graden en vervolgens wordt omgezet in een gas, dat na toevoeging van waterstofgas de bouwstenen van de plastic vormen. Hierdoor kan de resterende 80-85 procent van de fossiele grondstofbehoefte worden vervangen.

‘De sleutel tot meer integrale recycling is om op een geheel nieuwe manier naar restafval te kijken: als grondstof vol bruikbare koolstofatomen. Dan krijgt het afval een waarde en kun je economische structuren creëren om het materiaal in te zamelen en te gebruiken als grondstof in alle delen van de wereld’, zegt Henrik Thunman.

 

 

Artikel delen