Verbod op verbranden van recyclebare materialen

Verbod op verbranden van recyclebare materialen

Verbod op verbranden van recyclebare materialen

Het doel van de Nederlandse overheid om het primaire gebruik van grondstoffen voor 2030 te halveren, vindt bijval van recycling- en afvalverwerkingsbedrijf Renewi. Om dit binnen 7 jaar te realiseren, is een strikt beleid nodig. Een volgend kabinet moet hiervoor onder andere een verbod instellen op het verbranden van recyclebare (verpakkings)materialen, stelt Renewi. 

 

Het gebruik van fossiele grondstoffen is in veel gevallen goedkoper dan de inzet van grondstoffen uit recycling’, zegt Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland bij het afvalverwerkings- en recyclingbedrijf. ‘Op dit moment loont het daardoor vaak niet recyclebare stromen als hout en plastic uit het restafval te sorteren. Een verplichte inzet van gerecycled materiaal, in combinatie met een verbod op het verbranden van dit soort waardevolle materialen zou de transitie naar een circulaire economie enorm versnellen.’ 
‘Door gebruikte materialen een nieuw leven te geven en terug te brengen in de economie, leveren we een bijdrage aan het verminderen van emissies en verminderen we de druk op grondstoffen’

Ecologische voetafdruk

Als recyclebare (verpakkings)materialen worden verbrand, verdwijnen ze uit de economie en blijven we afhankelijk van schaarse, primaire grondstoffen. Hoogwaardige recyclaten hebben een kleinere ecologische voetafdruk dan nieuwe materialen en spelen daarmee een belangrijke rol in het terugdringen van CO2-uitstoot. ‘Door gebruikte materialen een nieuw leven te geven en terug te brengen in de economie, leveren we een bijdrage aan het verminderen van emissies en verminderen we de druk op grondstoffen’, aldus Den Hartog. 

Renewi_Marc_den_Hartog

 Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste Nederland bij Renewi.

Heffing op primaire grondstoffen

Ook de toepassing van recyclaten moet worden gestimuleerd, zodat bedrijven primaire grondstoffen in hun producten gaan vervangen. Dit kan bijvoorbeeld door een heffing op het gebruik van primaire grondstoffen.

Den Hartog: ‘Door het opnemen van de milieukosten in prijzen worden de kosten neergelegd waar de milieuschade daadwerkelijk ontstaat. De opbrengst kan worden ingezet voor subsidiëring van duurzame alternatieven. Voor een gelijk speelveld zou een Europese aanpak het meest wenselijk zijn. Nederland zou zich, dan ook in dat verband, hard moeten maken om de ontwikkeling van de circulaire economie te versnellen.’ 

Gerecycled of biobased plastic

Voor plastics wil het demissionaire kabinet, vooruitlopend op EU-wetgeving, een verplichting voor plasticproducenten invoeren die toeziet op de toepassing van gerecycled plastic of biobased plastic. 

Informatie

Renewi verwerkt jaarlijks 11 miljoen ton afval en wint daaruit 64% secundaire grondstoffen terug. Het recycling- en afvalverwerkingsbedrijf produceert jaarlijks zo’n 7 miljoen ton aan secundaire grondstoffen en vermijdt hiermee 2.5 megaton CO2-uitstoot.
Artikel delen