Voedselverspilling verminderen met kleinere verpakkingen

Zweeds_onderzoek_voedselverspilling

Voedselverspilling verminderen met kleinere verpakkingen

Volgens de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen van de VN moet voedselverpilling tegen 2030 zijn gehalveerd. Een manier om dit te bereiken is door de verpakking aan te passen aan het consumptiepatroon van de consument. Onderzoek aan de Karlstad University toont aan dat kleinere verpakkingen resulteren in minder voedselverspilling.

De wereldwijde voedselproductie is de grootste bron van de uitstoot van broeikasgassen, de grootste verbruiker van zoet water en de grootste oorzaak van eutrofiëring (vermesting water)’, aldus onderzoek van Johan Rockström, hoogleraar milieuwetenschappen aan de Universiteit van Stockholm en hoofd van het Potsdam Institute for Climate Impact Research.
Dat voedselproductie zo’n grote milieu-impact heeft, ziet Fredrik Wikström, hoogleraar milieu- en energiesystemen aan de Karlstad University, ook in zijn onderzoek.
‘De hele keten van voedselproductie en -consumptie is verantwoordelijk voor een derde van alle menselijke klimaatimpact. Het is ook verantwoordelijk voor het grootste deel van alle antibioticagebruik en voor meer dan 90% van het uitsterven van alle soorten. Kortom, ons voedsel is de grootste factor die de ecosystemen op aarde vernietigt’, zegt Fredrik Wikström.

'Kleinere verpakkingen, aangepast aan de behoeften van de consument, verminderen voedselverspilling.'

Een derde

Het feit dat mensen veel van het voedsel dat we produceren weggooien, is zorgwekkend en deze voedselverspilling komt voor in alle delen van de voedselketen: in de landbouw, industrie, winkels, grootkeukens en niet in de laatste plaats in huishoudens. Maar onderzoekers weten niet precies hoe groot de voedsel-verspilling werkelijk is.

‘Het is een vrij nieuw onderzoeksgebied. Maar naar schatting wordt ongeveer een derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid’, zegt Wikström.

Zweeds_onderzoek_Fredrik_Wikstrom
'Kleinere verpakkingen aangepast aan de behoeften van de consument, verminderen voedselverspilling', zegt professor Frederik Wikström van de Karlstad University.

Belangrijke rol

De verpakkingen kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van voedselverspilling, gelooft Wikström. Daarbij is de grootte van de verpakking ook van belang.
‘Consumenten denken vaak dat ze baat hebben bij het kopen van grote verpakkingen. Maar als we voedselresten moeten weggooien, heeft het voedsel ineens geen economische waarde meer’, zegt Wikström, die vindt dat er meer kleine verpakkingen moeten komen, die zijn aangepast aan de behoeften van verschillende consumenten.
Deze kleine verpakkingen mogen verhoudingsgewijs niet meer kosten dan grote verpakkingen, meent Wikström. ‘Ik heb bijvoorbeeld aan melkveehouders gevraagd waarom er zo’n groot prijsverschil is tussen een verpakking met één liter melk en één met drie deciliter. Degenen die gewoon een beetje melk
voor de koffie willen, kunnen het zich nu veroorloven om een hele liter te kopen en dan de helft weg te gooien’, zegt Wikström.
Wikström is ook van mening dat voedselproducenten wat meer verantwoorde-lijkheid zouden kunnen nemen om kleinere verpakkingen op de markt te brengen voor betere prijzen.
‘Maar als we meer kleinverpakkingen hebben, komt er meer verpakkingsmateriaal per kilo voedsel. Veel milieubewuste mensen en organisaties zijn daar tegen. In plaats daarvan gooien we eten weg, wat nog erger is’, zegt Wikström.

Voedselverspilling zal in 2030 zijn gehalveerd

Voedselverspilling valt onder VN’s wereldwijde duurzaamheidsdoel nummer 12, dat tot doel heeft duurzame consumptie- en productiepatronen op de planeet te waarborgen. Volgens deze richtlijn zal tegen 2030 de wereld-wijde voedselverspilling per persoon in zowel winkels als huishoudens halveren en voedselverspilling in de hele voedselketen van boer tot bord verminderen, inclusief verliezen na de oogst.

Artikel delen