Domino: De variabele data achter duurzame voedseltoeleveringsketens

Domino_Cx350i_PinHeadApplication

Domino: De variabele data achter duurzame voedseltoeleveringsketens

Wereldwijd worden organisaties geconfronteerd met toenemende regelgevingsdruk om hun producten beter traceerbaar te maken. Deze druk is tweeledig en komt voort uit de noodzaak om de gezondheid en veiligheid van consumenten te beschermen. Anderzijds om meer transparante en toekomstbestendige toeleveringsketens te ontwikkelen.

Wettelijke vereisten voor serialisatie* waren tot voor kort voorbehouden aan geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en tabak. Naarmate de wereldwijde vraag naar meer transparantie binnen leveringsketens toeneemt, zien we echter dat deze vereisten zich ook uitbreiden naar andere industrieën, met name de dranken- en voedingsmiddelenindustrie. Zo werd het Russische track & trace-systeem Chestny ZNAK in 2017 in gebruik genomen voor voorgeschreven en vrij verkrijgbare medicijnen. Inmiddels is dit uitgebreid naar gebotteld water en melk. Bovendien verwacht men dat bij de volgende update van de Food Safety Modernization Act van de FDA de serialisatie van bepaalde voedingsmiddelen en dranken in de VS verplicht wordt.

Door middel van regelgeving, ESG-initiatieven van bedrijven en de vraag van consumenten is de wereld op weg naar een betere identificatie en snellere gegevensuitwisseling, wat de efficiëntie van leveringsketens aanzienlijk kan verbeteren.

Het goede nieuws is dat het implementeren van serialisatie geen probleem hoeft te zijn. De onderliggende codeertechnologie op basis van variabele data die nodig is voor traceerbaarheid en authenticatie bestaat al. Deze technologie vormt de ontbrekende link tussen de fysieke producten van fabrikanten en de online wereld en maakt de weg vrij voor echt duurzame voedseltoeleveringsketens.

Mogelijkheden voor de toeleveringsketen

Nalevingsverplichtingen verhogen doorgaans de kosten voor merken, maar leveren weinig commerciële winst op. Hoewel het vooruitzicht op nieuwe wettelijke serialisatievereisten daarom ontmoedigend lijkt, kan de serialisatie van producten in werkelijkheid aanzienlijke voordelen voor merken opleveren. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het traject dat producten afleggen binnen toeleveringsketens.

Zoals de farmaceutische industrie al heeft ontdekt, geeft end-to-end traceerbaarheid van producten via scanbare, geserialiseerde 2D-codes merken de kans om hun leveringsketens efficiënter te managen en potentiële oorzaken van verspilling weg te nemen. Dezelfde voordelen zijn van toepassing op de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en met de wereldwijde druk om voedselverspilling terug te dringen, is de mogelijkheid voor verandering nu groter dan ooit.

Het scannen van variabele codes bij elke stap in de toeleveringsketen – van de eerste levering van grondstoffen tot en met de datum van verkoop in de detailhandel – geeft partners in deze ketens toegang tot informatie over de herkomst en het traject van elk product. De betere zichtbaarheid helpt om problemen en bronnen van verspilling bij elke stap in het traject van een product te identificeren, wat de nodige inzichten biedt om toeleveringsketens efficiënter te maken.

Domino_Cx350i_PinheadApplication
Domino Cx350i pinhead application

Is blockchain de oplossing?

Voor veel bedrijven blijft blockchain een onduidelijk begrip. Toch zal elke fabrikant van voedingsmiddelen en dranken bekend zijn met etiketten met variabele data en geserialiseerde codes. Dit zijn de onderliggende productcodes die traceerbaarheid en transparantie creëren door fysieke producten aan de online wereld te koppelen.

De eerste en eenvoudigste stap naar een efficiëntere leveringsketen is het implementeren van variabele 2D-codes die de uitwisseling van gegevens vergemakkelijken. Geserialiseerde codes die uniek zijn voor elk product bieden het hoogste dataniveau, maar zelfs identificatiegegevens op batchniveau kunnen een zekere mate van transparantie bieden.

Een verdere stap is om een achtergrondsysteem te implementeren dat bij elke fase van de leveringsketen gegevens verzamelt en zodanig opslaat dat ze meteen beschikbaar zijn. Een op blockchain gebaseerd systeem biedt vervolgens een aanvullende en onaantastbare garantie dat de informatie correct is.

*Regelgevingen omvatten de EU-richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen, die voor het eerst werd aangenomen in 2011 en waarin geharmoniseerde maatregelen werden ingevoerd om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen in de Europese Unie (EU) veilig zijn en dat de handel in geneesmiddelen naar behoren wordt gereguleerd; de Drug Supply Chain Security Act (DSCSA), een wet van de Amerikaanse federale overheid die in 2013 is uitgevaardigd om bepaalde geneesmiddelen op recept te kunnen identificeren en traceren; en de nieuwe serialisatierichtlijnen voor geneesmiddelen van de Chinese National Drug Administration (CNDA).

Klik hier voor meer informatie.

Domino_FoodSupplies.1 Domino_FoodSupplyChain.2
Artikel delen