Duurzame verpakking belangrijk voor consument

Duurzame verpakking belangrijk voor consument

Consumenten zetten fabrikanten steeds meer onder druk voor het verbeteren van het effect dat een verpakking heeft op het milieu, aangezien ethische verpakkingen nu een must have-kwaliteit moeten hebben wanneer een product wordt gekocht. Aldus het data en analytisch bedrijf GlobalData.

Duurzame verpakking was ooit een niche waar slechts een kleine minderheid van consumenten aandacht aan schonken. Daardoor benadrukten een klein aantal producten hoe milieuvriendelijk hun verpakking was, en enkele consumenten baseerden aankoopbeslissingen op hoe een verpakking kon worden weggegooid.

Onderzoek

Volgens het consumentenonderzoek 2016 Q3 van GlobalData denkt 75% van de consumenten wereldwijd dat een ethische of duurzame levensstijl belangrijk is voor het creëren van een gevoel van welzijn.

Mayu Teeven, consument analist bij GlobalData, verklaart: ‘Deze plotselinge interesse in duurzaamheid wordt gedreven door een meer open discussie via social media en een toename in het lobbyen door de overheid voor wat betreft actie tegen kunststof. Het resultaat van deze druk blijkt uit wijzigingen in wet, zoals de invoering van 5 penny voor plastic tasjes in het Verenigd Koninkrijk.’

‘De grootste uitdaging voor producenten nu is om consumenten ervan te overtuigen dat duurzame verpakkingen de extra kosten waard zijn. Hoewel er op de lange termijn door fabrikanten besparingen moeten worden gemaakt voor het overstappen naar duurzamere materialen, zullen de prijzen op korte termijn moeten worden verhoogd voor het dekken van de kosten van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen en het upgraden van de machines aangaande het werken met de nieuwe verpakkingen’, besluit Teeven.

www.globaldata.com

Sustainable packaging high priority for customer

Consumers are increasingly putting pressure on manufacturers to improve that packaging has on the environment, with ethical packaging now becoming a “must have” quality when purchasing a product, according to GlobalData, a leading data and analytics company.

Sustainable packaging was once a niche that only a small minority of consumers took notice of. As a result, a small number of products boasted of how environmentally friendly their packaging was, and few consumers based purchasing decisions on how a pack could be disposed of.

Survey

According to GlobalData’s 2016 Q3 consumer survey, 75% of consumers worldwide now think that living an ethical or sustainable lifestyle is important to create a feeling of wellbeing.

Mayu Teeven, Consumer Analyst at GlobalData, comments: ‘This sudden interest in sustainability has been driven by more open discussions via social media, and increased government lobbying resulting in action against plastics. The result of this pressure is evidenced by changes to legislation, such as the UK introducing a minimum 5p charge for plastic carrier bags.’

‘Currently, the biggest challenge for producers is to convince consumers that sustainable packaging materials are worth the extra cost. Although there are long-term savings to be made by manufacturers moving to more sustainable materials, in the short term, prices will likely need to increase to cover the research and development costs of developing new materials and upgrading machinery to work with the new packs’, Teeven ends.

www.globaldata.com

Artikel delen