Label industrie kampt met extreme tekorten

Label industrie kampt met extreme tekorten

Tags: nieuws

In 2021 nam de Europese vraag naar zelfklevende etiketten met nog eens 7% toe tot bijna 8,5 miljard vierkante meter, na een stijging van 4,3% in 2020, zo meldt FINAT. Terwijl in 2020 de buitensporige vraag naar zelfklevende etiketten werd gedreven door de behoefte aan etiketten in essentiële sectoren zoals voeding, persoonlijke verzorging, medische en farmaceutische producten, piekte de vraag opnieuw in het tweede en derde kwartaal van 2021 als gevolg van het onverwacht sterke economische herstel rond Europa.

Drastisch veranderd

Na de opkomende algemene verstoringen van de toeleveringsketen sinds afgelopen zomer, is het lot van de etikettenindustrie echter drastisch veranderd sinds het begin van 2022 door langdurige vakbondsstakingen in een speciaalpapierfabriek in Finland en recentelijk bij een andere leverancier in Spanje.Ernstige verstoring

De fabrieken in staking zijn verantwoordelijk voor meer dan 25% van de papiersoorten die worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen die worden gebruikt voor het printen, verfraaien en snijden van zelfklevende etiketten in Europa. Hoewel de toeleveringsketen van grondstoffen voor etiketten begin 2022 relatief succesvol werd ondersteund door etikettenverwerkers zelf, is het volgens FINAT onwaarschijnlijk dat deze trend zich in het tweede kwartaal van 2022 zal voortzetten. Aanhoudende tekorten aan zelfklevende materialen kunnen dan de levering van functionele en wettelijke etiketten en verpakkingen in de voedsel-, farmaceutische, gezondheidszorg- en logistieke sectoren in heel Europa ernstig verstoren.

De impact van labels

Uitgaande van een gemiddelde ‘bruto’ grootte van 10 cm2 per etiket, komt 8,5 miljard vierkante meter die in Europa per jaar wordt verbruikt overeen met een hoeveelheid van bijna 16,5 miljard etiketten die per week worden geconsumeerd. Dat zijn bijna 50 labels per hoofd van de bevolking (per week). De schade van het gebrek aan beschikbaarheid voor goederenfabrikanten, logistieke bedrijven, consumenten en uiteindelijk de Europese economieën en samenlevingen is aanzienlijk, stelt FINAT.

Beroep op stakende partijen

Sinds eind januari hebben FINAT, nationale labelverenigingen en individuele labelprinters een beroep gedaan op de betrokken partijen bij de staking om rekening te houden met de bredere impact van het geschil voor hun downstreamklanten: labelstockproducenten, labelfabrikanten, merkeigenaren, detailhandelaren en tot slot de consumenten in de winkels of online. Tot dusver hebben deze oproepen niet geleid tot een versnelling van het onderhandelingsproces.

Onmisbare etiketten

FINAT-voorzitter Philippe Voet merkt op: ‘Zoals we tijdens de pandemie hebben gezien, zijn labels een onmisbaar onderdeel van de essentiële infrastructuur die moeilijk te vervangen is. Zonder een adequate pijplijn van grondstoffen, zullen labelconverters worden gedwongen de doorlooptijden te verlengen, klanten voorrang te geven, een deel van de capaciteit in de wacht te zetten en werknemers met verlof te sturen omdat er simpelweg niet genoeg materiaal is om om te zetten in labels. We doen nogmaals een beroep op de partners die betrokken zijn bij het geschil om al het mogelijke te doen om de productie zonder verdere vertraging te hervatten. Gezien de toch al krappe voorwaarden in de toeleveringsketen sinds afgelopen zomer en nu de afschuwelijke invasie van Oekraïne, zou een verdere verlenging van de staking, zelfs na de huidige datum van 2 april, sociaal en economisch onhoudbaar zijn.’

Dialoog over supply chain management

FINAT Managing Director Jules Lejeune: ‘We zitten in het zelfde schuitje met de commerciële printsector, die wordt vertegenwoordigd door Intergraf. Maar dit gaat niet alleen over onze twee sectoren. Er zijn veel toeleveringsketens die hetzelfde 'gebrek' hebben van wereldwijde afhankelijkheid van een steeds kleiner aantal afgeslankte spelers. Na de huidige crisis willen FINAT en de leden van de European Label Community de lessen die we uit de huidige situatie halen gebruiken om een ​​sectoroverschrijdende dialoog aan te gaan om de risico's voor de samenlevingen beter te spreiden, in termen van onderwijs in toeleveringsketenbeheer, op het gebied van samenwerking met de industrie en op het gebied van openbaar beleid. Op ons European Label Forum in juni zullen we de kiemen leggen voor een dergelijke dialoog.’

Bron: FINAT

Artikel delen