Pas de belasting aan

Pas de belasting aan

Annebeth de Witte is projectmanager bij P2 - proces- en projectmanagement. Zij schrijft deze maand de column Ingewikkeld voor VerpakkingsManagement.

Ik was aangenaam verrast toen ik las dat de P2 benchmark “Duurzaam Food Produceren” door veel verpakkingsbedrijven was ingevuld. Ik mocht met een aantal respondenten het rapport doorspreken. Super interessante gesprekken!

Verpakking op duurzaamheidsagenda

Verpakkingsbedrijven nemen hun rol in duurzaam food serieus. Bij food producenten is verpakking een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsagenda. Dit wordt vaak vertaald in concrete doelen, zoals 20% minder verpakking, 100% recyclebaar, 25% gerecycled plastics (in 2025). De tijd dat de focus lag op verpakkingsuitstraling tegen zo laag mogelijke kosten is voorbij.


Annebeth de Witte: ‘Veel verpakkingsbedrijven hebben de P2 benchmark “Duurzaam Food Produceren” ingevuld.
Annebeth de Witte: ‘Veel verpakkingsbedrijven hebben de P2 benchmark “Duurzaam Food Produceren” ingevuld.

Koplopers

Circa 20% van de respondenten loopt duidelijk voor. Deze koplopers onderscheiden zich onder meer door een bevlogen CEO en een heldere visie en meerjarenplan op duurzaamheid. Koplopers hebben hun ketensamenwerking goed op orde. Ze hebben controle over de aanvoer van recyclaten door samenwerking met partijen in de afvalketen. En koplopers investeren in die samenwerking en zijn bezig met uitbreiding en schaalvergroting. Ze hebben geïnvesteerd in energieverbruik en afvalmanagement van hun productie. Dit levert blijvend voordeel. Deze bedrijven erkennen dat de transitie naar duurzaamheid hoge investeringen en omslag in de organisatie vergen. Het is geen makkelijke stap.

Duurzaam food verpakken

Er zijn nog grote stappen te maken voor duurzaam food verpakken. Krijgen we, naast rPET, ander plastic recyclaat wat goedgekeurd is voor direct voedsel contact? Hoe zit het met de perceptie van consumenten? Blijft plastic een slecht imago houden?

Een van de bedrijven die ik sprak levert al food grade PE-recyclaat. Zij gebruikt het schone, onbedrukte deel, van het eigen productieafval en fabriceert daaruit recycled-PE. Omdat het een gesloten, gecontroleerde loop is, is het gecertificeerd voor direct voedsel contact. Mooi voorbeeld. Het lijkt mij essentieel dat deze ontwikkelingen worden doorgezet.

Samenwerking versterken

Wat mij betreft wordt de samenwerking in de keten tussen verpakkingsproducenten, afvalverwerkers en foodproducenten verder versterkt en uitgebreid. Het zorgt voor nog meer controle op verpakkingsafval, recycling en productie, zodat meer food verpakt kan worden in recyclaat. Kan de overheid dit stimuleren? Pas de verpakkingsbelasting aan ten gunste van het gebruik van gerecycled plastics. Dat gaat zeker helpen!

Eigenlijk verbaast het me niets dat 20% van de respondenten verpakkingsbedrijven zijn, ze nemen hun rol in verduurzaming van food productie heel serieus en met succes.

Annebeth de Witte

Artikel delen