De Lange gepromoveerd aan UT

Jos de Lange is donderdag 26 april gepromoveerd bij de leerstoel Packaging Design and Management aan Universiteit Twente. Hij is de eerste promovendus van de leerstoel.

In zijn onderzoek dat hij samen heeft uitgevoerd met Ellen Oude Luttikhuis heeft hij informatie als centrale drager genomen in ontwerpprocessen. Dit is een totaal nieuwe benadering die zeer verhelderende inzichten heeft opgeleverd. Voor het onderzoek, dat gefinancierd is door de NWO, is er samengewerkt met Tata Steel, Ardagh, Heinz, Bio+, Rexam (nu Ball Packaging), Paardekooper en het Nederlands Verpakkingscentrum. Er zijn verpakkingsketens geanalyseerd wat heel goed mogelijk was door de participerende bedrijven; van staal naar blik naar gevuld blik en twee merkbedrijven.

Actor Netwerk

Het gebruik van actoren netwerken is genomen als mogelijk middel om beter inzicht te krijgen in keuzes die gemaakt worden in een ontwerpproces. Normaal is het pas na het afronden van een ontwerp mogelijk om uitspraken te doen over de gevolgen, zoals milieubelasting en kosten. Door actoren netwerken te gebruiken kunnen inzichten eerder tot stand komen. Wat vooral duidelijk is geworden is dat besluiten vaak worden genomen op basis van niet volledige datasets. Door het vastleggen van wanneer en op basis van welke informatie besluiten genomen zijn, kan beter gestuurd worden in (verpakkings)ontwerpprocessen. Hij heeft laten zien dat met een architectuur hieraan gewerkt kan worden.

Jos de Lange gaat werken op Universiteit Twente waar hij de helft van zijn tijd beschikbaar is voor de leerstoel Packaging Design and Management.

Reacties

Reactie toevoegen