Alleen vergelijken op basis van feiten

Alleen vergelijken op basis van feiten

- Door Stijn Eikenaar, eigenaar van DESTYNDeze column is verzorgd door de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen.

 

Als er over verduurzaam verpakken wordt gesproken, gaat het vaak over het gebruik van minder plastic en meer papier. Dit lijkt de consument aan te spreken, maar of dit ook duurzamer is, is een tweede. Wat bedoelen we met duurzaam? En hoe kunnen we dat meten? Tijdens mijn afstuderen vorig jaar aan de Universiteit Twente lag de focus op het maken van een strategie voor het verduurzamen van verpakkingen. Hier leerde ik veel over het vak van verpakkingskundige, de functies van verpakkingen en hoe duurzaamheid hierbij een steeds grotere rol speelt.

Duurzaamheid kan worden gedefinieerd door “het voorzien van de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de toekomstige generatie in hun behoefte te beperken” of “de balans tussen mens, milieu en economie te behouden”. Op een bepaald level is dit vaag. Daarom is het van belang om methodes te gebruiken die keuzes voor het verduurzamen van verpakkingen mogelijk maken, berustend op feiten. Hier komen levenscyclus analyses (LCA) om de hoek kijken. In een LCA kan de gehele levenscyclus van een verpakking worden geanalyseerd, van productie tot aan de eventuele recycling. De modellen die hiervan worden gemaakt berusten op databases. Die zijn van grote waarde aangezien ze feitelijke data bevatten van processen en stoffen die impact hebben op het milieu. Als alle relevante processen worden gemodelleerd, wordt de impact duidelijk. Nu kunnen we dus een getal hangen aan de impact van een verpakking, maar dan nog blijft de vraag: wanneer is deze duurzaam?

‘Maak een keuze meetbaar in plaats van de anti-plastic hype te volgen’

Die vraag is helaas niet gelijk te beantwoorden. Allereerst moet bepaald worden naar welke indicator voor duurzaamheid wordt gekeken (bv. de carbon footprint), daarnaast zou bepaald moeten worden welk getal duurzaamheid aangeeft. Dit is erg moeilijk. Wat wel te beantwoorden is, is of een verpakking duurzamer is dan een alternatief. Wanneer beide verpakkingen op dezelfde manier worden gemodelleerd in een LCA kunnen zij worden vergeleken. Op deze manier kan worden bekeken welke verpakking duurzamer is. 

De conversie van plastic naar kartonnen verpakkingen is vaak een goede keuze, mits de juiste eigenschappen behouden blijven. Deze keuze moet echter gemaakt worden op een controleerbare en meetbare manier, bijvoorbeeld door een LCA. In plaats van enkel de antiplastic hype te volgen. Kijk naar de feiten.  

Artikel delen