‘We reduceren 60% CO2 en 50% waterverbruik’

Nienke Peeters MSD Animal Health

‘We reduceren 60% CO2 en 50% waterverbruik’

Tags: opinie

"De dag van ..." is een column van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen (VNV), waarin maandelijks één van de VNV-leden een inkijkje geeft in het dagelijkse werk van een verpakkingskundige. Dit keer Nienke Peeters van MSD Animal Health. De volgende “Dag van …” wordt geschreven door Ton van Veen van Plato product consultants.

Agenda
08:30 uur opstarten, koffie drinken en e-mail lezen
10:00 uur projectmeeting “Packaging
                  Simplification & Sustainability”
11:00 uur voorbereiden lijntesten met gerecycled
                  vouwkarton
12:00 uur lunch met collega’s
13:00 uur verpakkingsmodellen valideren voor
                  vervanging EPS tray
14:00 uur implementatie van nieuwe bijsluiter
                  afstemmen met de productiesite
15:00 uur voorbereiden transportsimulatietest
17:00 uur naar huis

Het Global Packaging Technology & Support team (PT&S) is binnen MSD Animal Health verantwoordelijk voor de introductie van nieuwe verpakkingen, het verbeteren en het oplossen van problemen met zowel verpakkingen, materialen als processen. Dit doen we voor al onze sites wereldwijd en we werken daarom ook nauw samen met de lokale teams. Er zijn veel online meetings, maar we werken ook fysiek op locatie en aan de verpakkingslijnen. Vandaag werk ik een dag op kantoor in Boxmeer. Fijn om mijn collega’s (die ook vaak op reis zijn) weer even te zien en te spreken tijdens de koffie en lunch.

Nienke Peeters MSD Animal Health PT&S

10 uur: Projectmeeting 

We zijn met een groot project bezig op het gebied van verpakkingssimplificatie met als doel om het wereldwijde verpakkingsportfolio te vereenvoudigen. Dit kan zijn het standaardiseren van verpakkingen, zodat het aantal formaten op één verpakkingslijn geminimaliseerd wordt, of bijvoorbeeld het lokaal inkopen van flessen om wereldwijde transportbewegingen te reduceren en hiermee zowel kosten te besparen als bij te dragen aan een lagere CO2 footprint. We hebben een projectmeeting om alle deelprojecten met elkaar af te stemmen.

MSD Animal Health De dag van

11 uur: Voorbereiden lijntesten

MSD Animal Health heeft als doel om alle vouwkarton om te zetten naar gerecycled vouwkarton. Dat betekent circa 60% CO2- en 50% waterverbruikreductie; een mooie bijdrage in sustainability. Voor het omzetten van het karton hebben we eerst ons portfolio volledig in kaart moeten brengen; het huidige grammage, complexiteit van de verpakkingsconstructie, productiesnelheid op de lijn, inhoud van de verpakking, etc. Met deze informatie hebben we het toekomstige materiaal bepaald. Ik houd mij vandaag bezig met het plannen van een lijntest op een site in Duitsland. Ik specificeer de verpakkingsformaten, het testmateriaal, de aantallen en ik stem de testdata af met de site.

MSD Animal Health gerecycled vouwkarton

13 uur: Verpakkingsmodellen valideren

Op mijn bureau staan de nieuwe kartonnen modellen voor het verpakken van 5 glazen flacons. Het huidige verpakkingsontwerp is een EPS tray die we in het kader van sustainability willen vernieuwen. Ik beoordeel de modellen en geef mijn feedback door aan de productiesite in Engeland.   

MSD Animal Health verpakking vernieuwen

14 uur: Implementatie bijsluiter

Het EMA (European Medicines Agency) heeft een nieuwe template voor bijsluiters voor de Europese markt vastgesteld en deze moet binnen 5 jaar geïmplementeerd worden. Er komt hierdoor meer informatie op de bijsluiter met als gevolg dat deze groter wordt. Ik ondersteun de ontwikkeling van een nieuw formaat bijsluiter en om deze nog goed te kunnen vouwen en in het doosje te laten passen, reduceren we het grammage van het papier. In Teams overleg ik met onze site in Spanje, welke acties nodig zijn om deze nieuwe bijsluiter te implementeren.

Nienke Peeters MSD Animal Health bijsluiter

15 uur: Transportsimulatie

Na nog wat voorbereiding voor een transportsimulatietest die binnenkort moet plaatsvinden, sluit ik iets na 17:00 uur mijn laptop en zet ik een interessante podcast op onderweg naar huis.

Nienke Peeters
Bedrijf:      MSD Animal Health
Plaats:       Boxmeer 
Functie:     Global Packaging Technology and
                   Support 
Opleiding:  Industrial Design Engineering -
                    Universiteit Twente
Hobby’s:    Activiteiten met mijn kids, tennis,
                   podcasts luisteren

 

Artikel delen