Online tools voor machineveiligheid

Online tools voor machineveiligheid

Leuze biedt online de nodige safety vakkennis aan. Het bedrijf gaat in op de verschillen tussen een risicobeoordeling en een risicoanalyse. Ook legt het uit hoe bedrijven de vereiste veiligheidsafstanden kunnen berekenen.

De online-adviseur Safety knowhow toont een selectie Europese richtlijnen en belangrijke normen voor machineveiligheid en helpt bij de keuze en toepassing van beveiligingsinrichtingen. Interactieve berekeningsassistenten ondersteunen de uitvoerende, bijvoorbeeld bij het volgens de normen dimensioneren van veiligheidshekken of de berekening van de vereiste veiligheidsafstanden bij aanrakingsloos werkende beveiligingsinrichtingen.

 

Richtlijnen en werking

Middels de drie hoofdstukken Richtlijnen, Werking & Toepassing en de Berekeningsassistent kunnen bedrijven de nodige informatie vinden om verpakkingslijnen te beveiligen.

Leuze maakt wel duidelijk dat haar aanbevelingen en de lijst van opgegeven richtlijnen en normen niet garanderen dat het volledig is. En maakt de volgende disclaimer: ‘Voor inbouw, bedrijf en onderhoud van de producten moeten de van toepassing zijnde voorschriften in de betreffende geldige uitvoering en de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzingen worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot de dood of ernstig letsel.’

 

 

Artikel delen