Lekdetectiesystemen van Mundi Technology

Lekdetectiesystemen van Mundi Technology detecteren gaatjes in flowpacks en trays.

Lekdetectiesystemen van Mundi Technology

Een microgaatje in een verpakking is een aanzienlijk probleem in de voedingsindustrie. Het kan leiden tot slechte conservering van het product, waardoor dit zijn organoleptische eigenschappen verliest en er mogelijk schimmelvorming ontstaat, stelt Mundi Technology.

Tegenwoordig zijn er veel conserveringstechnologieën op de markt voor verpakt voedsel, die de houdbaarheid van het product verlengen en tegelijkertijd de organoleptische kenmerken en voedselveiligheid waarborgen, bijvoorbeeld het vervangen van lucht door een gasmengsel, ook wel MAP genoemd: Modified Atmosphere Packaging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van CO2 en stikstof.

Gevolgen van microgaatjes in verpakkingen

Microgaatjes kunnen ontstaan wanneer een verpakking niet goed gesloten is of tijdens de verschillende verwerkingsstadia verderop in een productieproces. Zelfs dagen later, wanneer de verpakking al in de winkel of op het schap van een supermarkt ligt, kan dit negatieve gevolgen voor het product hebben.

'Problemen worden dan ook veelal te laat geconstateerd, met als gevolg hoge kosten'

Steekproefsgewijs controleren van verpakkingen

Voor de controle op microgaatjes in verpakkingen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van steekproeven. Hierbij wordt drukverlies of lekkage van gas uit de verpakking gedetecteerd. De belangrijkste beperking van deze methode is dat deze destructief is, omdat het niet mogelijk is om het geteste pakket opnieuw te gebruiken. Daarnaast geeft een steekproef geen garantie voor alle producten. Problemen worden dan ook veelal te laat geconstateerd, met als gevolg hoge kosten. Steekproeven kunnen bovendien tijdrovend zijn. Het periodiek controleren gebeurt handmatig en bij een negatieve test moet de gehele batch worden getest of opnieuw worden ingepakt.

Infrarood Spectroscopie voor in-line inspectie: 100% detectie 

De behoefte aan niet-destructieve controle, ofwel in-line identificatie van microgaatjes op 100% van de productie, is voor veel bedrijven een belangrijke vereiste. Dit kan nu door toepassing van Infrarood (IR) Spectroscopie voor in-line inspectie. Deze technologie maakt het mogelijk om lekkages in verpakkingen te detecteren door het identificeren van moleculen. De lucht rond de verpakking wordt afgezogen en naar een analysekamer gebracht. Hierin bevindt zich een infraroodstraal die de aanwezigheid van doelmoleculen (bijvoorbeeld CO2) detecteert en constateert of de verpakking lekt. Op deze manier is het mogelijk om elke afzonderlijke verpakking automatisch te inspecteren en retourproblemen te voorkomen. Met de lekdetectiesystemen van Antares die Mundi biedt, worden MAP verpakkingen altijd 100% gedetecteerd.

Betrouwbare en nauwkeurige detectie van MAP verpakkingen

Deze detectiemethode is zowel toepasbaar op trays als op flowpacks. De verpakkingen worden daarbij aan de boven- en onderkant (inclusief eventuele zijkanten) geïnspecteerd. Ook wordt aan de zijkanten en onder de verpakking luchtafzuiging geplaatst. Deze machine kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande lijnen en de inspectie is uitermate betrouwbaar, nauwkeurig en reproduceerbaar.

‘Wilt u meer informatie over 100% in-line detectie van uw MAP verpakkingen? Neem dan contact op met onze productspecialisten. Zij adviseren u graag hierover.’ Aldus Mundi Technology.

Artikel delen