Supermarkten op koers voor duurzame verpakkingsdoelstellingen

Supermarkten op koers voor duurzame verpakkingsdoelstellingen

De branchevereniging van supermarkten, het CBL, heeft de Verpakkingsrapportage 2020 gepubliceerd. Het rapport dient als ijkpunt voor de monitoring van de komende vijf jaar waarin de supers tot doel hebben om in 2025 twintig procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en dat 95 procent van het verpakkingsmateriaal recyclebaar is.

Om de overkoepelende ambitie te behalen, werken supermarkten aan zes doelstellingen. Zo is 82 procent van de primaire en secundaire verpakkingen nu al recyclebaar. Ook is tachtig procent van het papier en karton in die verpakkingen FSEC/PEFC-gecertificeerd en/of van gerecycled materiaal.
Een derde doelstelling is om veertig procent post-consumer recycled content te hebben in PET-flessen en -trays (in primaire verpakkingen). Post-industrial recycled content is recyclaat voortkomend uit gebruikte verpakkingen en producten door de consument. Post-industrial content komt voort uit industrietakken. Supermarkten hebben in 2020 laten zien 42 procent post-recycled content in de PET-flessen en -trays toe te passen. Dit betreft zowel post-consumer als post-industrial recyclaat.

Recyclebaarheid belangrijk

Ondanks dat de overkoepelende doelstelling op recyclebaarheid is behaald, is er wel nog werk aan de winkel voor diverse verpakkingscategorieën. Zo is slechts 31 procent van de kunststof primaire verpakkingen goed recyclebaar. Hier gaan supermarkten mee aan de slag, zoals onder meer is afgesproken in het Plastic Pact.

Post-consumer recycled

Voor de doelstelling om vijftien procent post-consumer recycled content in overige primaire en secundaire kunststofverpakkingen te hebben, geldt dat in 2020 gemiddeld vijf procent hiervan wordt toegepast in primaire verpakkingen. Daarmee is deze doelstelling nog niet behaald. Het behalen is lastig, omdat er geen voedselveilig gerecycled polypropeen (PP) en polyetheen (PE) beschikbaar zijn. De supermarktbranche ziet kansen voor het gebruik van recycled content in flacons voor schoonmaakmiddelen en schoonheidsproducten en gaat hier dan ook mee aan de slag.

Gewicht

De supermarktbranche heeft in 2020 955.278 ton verpakkingsmateriaal gebruikt. Dat is gemiddeld 71.803 kilogram voor elke miljoen verkochte huismerkproducten: 71,8 gram per product. De vooruitgang op gewichtsreductie wordt in 2022 gemeten. De ambitie is om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal (primair en secundair) in 2022 met tien procent gereduceerd te hebben.
Binnen het duurzame verpakkingsproces hebben diverse doelstellingen echter invloed op elkaar. Zo kan een verschuiving van lichte materialen zoals kunststof naar zwaardere materialen zoals papier en metaal leiden tot een betere recyclebaarheid maar een hoger gewicht materiaal. Bij een keuze voor het juiste verpakkingsmateriaal kijken supermarkten naar de totale milieu-footprint van het verpakkingsportfolio, van grondstof tot consument.

Vervolgstappen

Jennifer Muller, manager duurzaamheid van het CBL, geeft aan dat de branche een belangrijke eerste stap heeft gezet met deze nulmeting: ‘De supermarktbranche heeft de huidige status van het verpakkingsproces in kaart gebracht. De supermarkten, aangesloten bij het CBL, zijn vastberaden voortdurend aan verbeteringen te werken. Zo zal zowel in de eigen ketens als met andere ketenpartijen, zoals leveranciers, recyclers, sorteerders en afvalverwerkers, gekeken worden hoe de doelstellingen van 2022 en 2025 volledig behaald kunnen worden. Er is namelijk actie vanuit alle schakels in de keten en overheden zoals gemeenten en het Rijk nodig om het verpakkingsproces zo duurzaam mogelijk in te richten.’

Een nieuwe balans zal in 2022 worden opgemaakt.


De Verpakkingsrapportage 2020 van het CBL.

Artikel delen