Lager tarief voor goed recyclebaar plastic door tariefdifferentiatie 2.0

Afvalfonds Verpakkingen tariefdifferentiatie 2.0

Lager tarief voor goed recyclebaar plastic door tariefdifferentiatie 2.0

Het Afvalfonds Verpakkingen introduceert vandaag de vernieuwde systematiek om verpakkingen van gerecycled plastic en goed recyclebare plastic verpakkingen aan te jagen. Het gaat om Tariefdifferentiatie 2.0, waarmee producenten en importeurs gestimuleerd worden om duurzame verpakkingsoplossingen te ontwikkelen.

“Doordat we nu ook stimuleren om gerecycled plastic te gebruiken in nieuwe verpakkingen, wordt een belangrijke stap gezet om de kringloop van verpakkingen verder te sluiten. Het is een belangrijk onderdeel van onze ambitie richting 100% fossielvrije en circulaire verpakkingen in 2050”, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds.

Gunstig tarief

Tariefdifferentiatie houdt in dat producenten/importeurs verschillende tarieven aan het Afvalfonds betalen voor de inzameling en recycling van hun plastic verpakkingen, op basis van de duurzaamheidskenmerken van deze verpakkingen. Verpakkingen die gemaakt zijn van gerecycled plastic en/of goed recyclebaar zijn, krijgen met ingang van 1 januari 2024 een gunstiger tarief, terwijl verpakkingen met een lagere duurzaamheidsprestatie een hoger tarief hebben.

Producenten/importeurs stimuleren

De vernieuwde tariefdifferentiatie is ontworpen om producenten en importeurs verder te stimuleren nog duurzamere verpakkingskeuzes te maken. Nederland is een van de eerste landen die het gebruik van gerecycled plastic in nieuwe verpakkingen belonen. Hoe doel is de vraag naar gerecycled plastic aan te jagen, zodat de plasticketen verder gesloten wordt.

Afvalfonds Verpakkingen tariefdifferntiatie 2.0

Beloning voor hergebruik

Herbruikbare verpakkingen zijn een belangrijke optie om verpakkingen duurzamer te maken. Daarom heeft dit een nadrukkelijke rol in de toekomstvisie van het Afvalfonds zoals vastgelegd in De Plastic Wijzer. Fabrikanten/importeurs betalen over herbruikbare verpakkingen het laagste tarief. Ultiem doel van het Afvalfonds is te zorgen dat in 2050 alle plastic verpakkingen 100% fossielvrij en circulair zijn en geen schade meer toebrengen aan mens en milieu. In De Plastic Wijzer geeft het Afvalfonds concreet aan hoe we in de toekomst met plastic verpakkingen omgaan en wat er nodig is.

"Met de introductie van deze vernieuwde tariefdifferentiatie voor plastic verpakkingen zetten we een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie", aldus Klein Lankhorst.

Stapsgewijs


Tariefdifferentiatie 2.0 is een verfijning van het systeem dat het Afvalfonds sinds 2019 hanteert. Het nieuwe systeem maakt het voor bedrijven ook makkelijker om stapsgewijs hun verpakkingen te ‘perfectioneren’. Tariefdifferentiatie 2.0 stimuleert producenten hun verpakkingen stapsgewijs goed recyclebaar te maken. Door bijvoorbeeld wit of transparant plastic te gebruiken en vervolgens het etiket aan te passen of gerecycled plastic te gebruiken in de verpakking.

Krachtig instrument

Tariefdifferentiatie is een krachtig instrument, dat ook zorgvuldig moet worden geïmplementeerd. Daarom is er nauw overleg geweest met belanghebbenden, zoals producenten, importeurs, recyclers en andere betrokken partijen, om ervoor te zorgen dat het systeem eerlijk, transparant en effectief is.

Bekijk hier de uitlegvideo Tariefdifferentiatie 2.0

Artikel delen