Collectieve aanpak voor herbruikbare en duurzame verpakkingen

Afvalfonds werkt aan collectieve aanpak voor herbruikbare, duurzame verpakkingen

Collectieve aanpak voor herbruikbare en duurzame verpakkingen

Nederland staat in Europa bovenaan de lijst wat betreft het recyclen van verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen wil er voor zorgen dat dit ook het geval is voor herbruikbare verpakkingen en werkt aan een collectieve aanpak om herbruikbare en duurzame verpakkingen breder beschikbaar te maken voor de consument. De stichting presenteert hiervoor in het eerste kwartaal van 2024 een plan van aanpak.

 

Om hergebruik op grote schaal toe te passen is uniformering en standaardisering van systemen bepalend voor succes. Voor een klantvriendelijk systeem met uniformiteit is een collectieve infrastructuur nodig. Ook voorkomt dit onnodige kosten en is het beter voor het milieu.

Hergebruiksystemen

‘De focus van het Afvalfonds ligt op het ontwikkelen van uniforme en gebruiksvriendelijke hergebruikssystemen, inclusief logistiek en reiniging. Waarbij we ons als eerste richten op herbruikbare bekers’, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds.

duurzame verpakkingen: herbruikbare beker

Herbruikbare beker (foto: Antoni Shkraba).

 

'We willen voorkomen dat je straks je keukenkastje vol hebt staan met allerlei herbruikbare verpakkingen en dat je net weer niet de goeie bij je hebt als je in de winkel staat'

Van eenmalig naar herbruikbaar

De aanpak van het Afvalfonds is onderdeel van De Plastic Wijzer, waarin doelen worden gesteld om te komen tot 100% circulaire verpakkingen in 2050. De Plastic Wijzer zet ook in op vermindering van eenmalige verpakkingen. Ook (toekomstige) wetgeving beoogt dat proces te versnellen. Zo schrijft bijvoorbeeld de SUP-richtlijn een herbruikbaar alternatief voor on-the-go verpakkingen voor.

Hester Klein Lankhorst: ‘We delen de gedachte achter de SUP. Tegelijkertijd zien we ook dat het vooral voor kleine bedrijven lastig is dit te organiseren. Met onze collectieve aanpak willen we het makkelijker maken. Ook willen we voorkomen dat je straks je keukenkastje vol hebt staan met allerlei herbruikbare verpakkingen en dat je net weer niet de goeie bij je hebt als je in de winkel staat.’

 

Video De Plastic Wijzer

Artikel delen