De Castro van Circpack: ‘Naleving van PPWR is je verzekeringspremie om zaken te kunnen blijven doen’

Filipe Vieira de Castro van Circpack over de PPWR

De Castro van Circpack: ‘Naleving van PPWR is je verzekeringspremie om zaken te kunnen blijven doen’

Tags: PPWR

CIRCPACK ondersteunt alle bedrijven die met verpakkingen werken. Al deze bedrijven krijgen te maken met de PPWR op het gebied van verpakkingsontwerp, rapportagevereisten en marketing claims. ‘Naleving van de PPWR is essentieel om toegang te houden tot de markt’, vertelt Filipe Vieira de Castro, Manager Recycling Intelligence.

‘Als internationale adviesorganisatie binnen de Veolia Group, hebben wij jarenlange internationale operationele expertise in het inzamelen, sorteren en recyclen van verpakkingen’, zegt Vieira de Castro. ‘Op basis van die brede kennis adviseren wij zowel grote bedrijven als MKB-ers op het gebied van de PPWR. Bedrijven moeten vaak jaren vooruit plannen om deze veranderingen in de productielijnen door te voeren. Wij passen onze ondersteuning echter aan om te voldoen aan de specifieke behoeften van zowel grote organisaties als kleinere ondernemingen.’

‘Overigens bieden we ook een reeks tests aan, waaronder operationele industriële sorteertesten, NIR-detectie, wastesten voor de oplosbaarheid van lijm & verwijdering van labels, pulpingtesten en glassortering. Verder heeft Circpack toegang tot vele industriële faciliteiten in binnen- en buitenland. Bovendien biedt ons online platform ReCoRe gespecialiseerde informatie over recycling en EPR in 71 landen wereldwijd.’

 

Vragen over Design for Recycling

De meest voorkomende vragen die Circpack ontvangt gaan volgens Vieira de Castro over de komende regels voor Design for Recycling binnen de EU. ‘Deze regels zullen niet-conforme verpakkingsformaten van de markt verbannen - een aanzienlijke verandering ten opzichte van het huidige systeem waarbij niet-naleving resulteert in hogere kosten. Wij krijgen ook veel vragen over hoe deze regels en andere vereisten, zoals de "Recycled at Scale" scores, gestructureerd zullen worden. Over het algemeen bestrijkt de PPWR een breed scala aan onderwerpen, en onze expertise stelt ons in staat om de meeste vragen effectief te beantwoorden.’

Circpack, PPWR, Update 2024

Om de PPWR inzichtelijk te maken heeft Circpack een infographic gemaakt.

FMCG-producenten en farma

‘De meest vragen komen van FMCG- en andere producenten van consumptiegoederen’, vertelt Vieira de Castro. ‘Zelfs bedrijven met aanzienlijke uitzonderingen, zoals farmaceutische verpakkingen, komen naar ons toe om ervoor te zorgen dat ze voorop blijven lopen met de veranderende regelgeving. Ze willen allemaal voorkomen dat ze mogelijk een "niet-recycleerbaar" waarschuwingslabel op hun producten moeten plaatsen, of erger: dat ze hun product überhaupt niet meer op de markt mogen brengen!’

Administratieve last door PPWR

De administratieve last zal volgens de recyclingmanager van Circpack variëren afhankelijk van de organisatie en het aantal verpakkingsformaten dat gebruikt wordt. ‘Momenteel staan bedrijven voor de uitdaging om verschillende kosten en vereisten in 27+ Europese landen te beoordelen voor hun producentenbijdrage. De PPWR zal deze last deels helpen verminderen door duidelijke regels en harmonisatie. Maar lokale afwijkingen zullen blijven bestaan, wat betekent dat de situatie complex zal blijven.’

‘Een toename in administratieve vereisten zal betrekking hebben op recycleerbaarheid. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun verpakkingen grondig worden getest om aan de nieuwe normen te voldoen om op de markt te blijven. Voordeel is dat dit waarschijnlijk slechts één keer hoeft te gebeuren voor alle EU-landen.’

‘Op basis van onze brede kennis adviseren wij zowel grote bedrijven als MKB-ers op het gebied van de PPWR'

Kosten door PPWR zijn afhankelijk van wijzigingen

De kosten die bedrijven moeten maken door de PPWR hangen volgens Circpack sterk af van de benodigde wijzigingen. ‘Als bijvoorbeeld alleen een ander type lijm of label gebruikt moet worden, dan zal die impact zeer beperkt zijn. Moet een heel nieuw verpakkingsformaat ontwikkeld en geïntroduceerd worden, dan kan de aanpassing van de productielijnen uiteraard een dure zaak blijken. Uiteindelijk heb je dit als bedrijf wel nodig om te kunnen blijven verkopen.’

‘Naast de wijzigingen in je verpakking zullen de kosten voor de producentenbijdrage de komende jaren binnen de EU zeker stijgen. Dit heeft onder andere te maken met de hogere recycling targets die per land gesteld worden. Om de nieuwe targets te behalen moet fors geïnvesteerd worden in de gehele recyclinginfrastructuur in Europa. Deze extra kosten zullen zichtbaar worden in de producentebijdrage.’

‘Als tegenhanger zien we echter ook het zogenaamde eco-modulatie. Hierbij kunnen bedrijven kortingen krijgen op hun producentenbijdrage als hun verpakking goed recyclebaar is. Dit biedt kansen om de tariefstijging iets te dempen.’

Circpack, PPWR, design for recycling

Circpack adviseert

Blijf op de hoogte en start op tijd!’, is het advies van Filipe Vieira de Castro. ‘Naleving van de PPWR is essentieel om toegang te houden tot de markt. Het is je verzekeringspremie om zaken te kunnen blijven doen.’

‘Proactief zijn biedt nu aanzienlijke voordelen, waardoor je de nieuwe vereisten voor kunt blijven en de veranderingen op een manier kan controleren die je later ten goede kan komen. Het bedrijfsbelang is nu groter: een reactieve benadering kan ertoe leiden dat jouw verpakkingen van de markt worden verbannen zonder dat je voldoende tijd hebt om je aan te passen. De bedrijfseconomische impact hiervan is uiteraard gigantisch. Om te weten wat je moet wijzigen, is het cruciaal om te begrijpen hoe je huidige verpakkingen momenteel presteren. Hier bieden wij met Circpack een aanzienlijk voordeel, omdat we niet alleen laboratoriumtests uitvoeren, maar ook gebruik maken van operationele faciliteiten wereldwijd. Dit betekent dat je als bedrijf een realistisch inzicht krijgt in hoe je verpakkingen zich in de praktijk gedraagt en niet alleen theoretische uitkomsten. Hiermee kan ieder bedrijf zijn actieplan vaststellen voor de benodigde verbeteringen.’

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.

Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de consultancy bureaus voor de PPWR op een rij en heeft met diverse adviesbureaus gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Artikel delen