Hester Klein Lankhorst van Verpact: ‘PPWR heeft impact op alle lagen van een bedrijf’

Hester Klein Lankhorst van Verpact: ‘PPWR heeft impact op alle lagen van een bedrijf’

Hester Klein Lankhorst van Verpact: ‘PPWR heeft impact op alle lagen van een bedrijf’

Tags: PPWR

Verpact informeert bedrijven over het verduurzamen van verpakkingen en wetgeving, zoals de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Producenten en importeurs kunnen bij Verpact terecht voor advies, tools, inspiratie en ondersteuning. Het kennis- en expertisecentrum KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) van Verpact ondersteunt hierbij.

‘De vragen die Verpact binnen krijgt, zijn heel divers’, zegt Hester Klein Lankhorst, CEO Verpakt. ‘Van: “Wat is de PPWR” tot “Wat moet ik aanpassen aan m’n huidige verpakking” en alles daar tussenin. Wij analyseren doorlopend de vragen die we binnenkrijgen en doen ons uiterste best om middels onze communicatie-inzet in te spelen op alles wat leeft rondom de PPWR.’
‘De vragen zijn afkomstig van zowel grote als kleinere producenten en importeurs (P/I’s), maar ook brancheverenigingen weten ons te vinden. De afdelingen waar de vragen vandaan komen lopen uiteen. Van verpakkingskundigen, inkopers, directie, duurzaamheidsmanagers tot de financiële afdelingen. De PPWR heeft impact op soms alle lagen van een bedrijf en dat zien we terug in de vragen.’

Negen highlights PPWR

Om bedrijven en brancheverenigingen te informeren, richt Verpact de komende maanden een website-sectie op www.verpact.nl in waar ze starten met de negen highlights van de PPWR, deze sectie zal steeds verder verrijkt worden naar mate er meer duidelijk wordt. Ook organiseert Verpact een webinar op 4 juli over de PPWR highlights, spreken ze op verschillende bijeenkomsten, verzenden ze nieuwsbrieven aan de deelnemers en zullen ze een omvangrijke social campagne opzetten.

Administratieve last is groot

Klein Lankhorst verwacht dat de administratieve last voor bedrijven groot is. ‘Het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. We zijn in afwachting van de secundaire, aanvullende wetgeving die meer duidelijkheid moet bieden over het hoe en wat. Overall kunnen we wel al concluderen dat er een sterk vergrote bewijslast van toepassing gaat zijn. Verpact ziet het als haar plicht P/I’s goed te begeleiden hierin. Daarnaast zijn we bezig met ons aangiftesysteem. Die zullen we inrichten zodat het doen van aangifte, die straks complexer wordt, zo makkelijk mogelijk kan.’

Vier punten van aandacht

‘De PPWR is nog niet definitief en nog niet alles is duidelijk, toch kunnen bedrijven zich alvast voorbereiden, zegt Klein Lankhorst. Zij noemt vier punten:

  1. Blijf up to-date: Op deze webpagina zullen wij u doorlopend updaten over de ontwikkelingen.
  2. Inventariseer: Breng in kaart welke informatie al heeft over uw verpakkingen en welke informatie uw leverancier met u kan delen.
  3. Per 2030 zijn ‘slecht’ (minder dan 70%) te recyclen verpakkingen verboden. De details hiervan zijn nog niet duidelijk, maar u kunt wel alvast de KIDV recyclecheck doen. Zo krijgt u een beeld hoe goed uw verpakking te recyclen is. Ook kunt u alvast nadenken hoe u uw verpakking verder kunt verduurzamen. Het KIDV geeft u hierover graag advies.
  4. Is uw organisatie toe aan nieuwe machines voor verpakkingen, brengt u een nieuw product op de markt of denkt u na over andere innovaties? Hou dan alvast rekening met de aanstaande wetgeving. Zo stelt de PPWR een verplichting om alle verpakkingen te minimaliseren op gewicht en volume.

Duurzame keuzes betalen zich uit

Voor de lange termijn adviseert Verpact dat duurzame keuzes (volgens de wet duurzame) zich financieel uitbetalen. ‘Het is goed om hier bewust van te zijn’, zegt Klein Lankhorst. ‘Maar ook dienen bedrijven een intergrale kijk te hebben op product en verpakking. De combinatie is belangrijk. Zeker nu de wet verplicht stelt dat alle verpakkingen geminimaliseerd moeten worden in gewicht en volume.’

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.
Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de advies-, consultancy bureaus en instituten voor de PPWR op een rij en heeft met diverse partijen gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Artikel delen