Lettemieke Mulder van The Rock Group: ‘Maak een scan en gap analyse voor de PPWR’

Lettemieke Mulder van TheRockGroup: ‘Maak een scan en gap analyse voor de PPWR’

Lettemieke Mulder van The Rock Group: ‘Maak een scan en gap analyse voor de PPWR’

Tags: PPWR

Consultancy bureau TheRockGroup biedt grote bedrijven en het mkb inzicht in de gevolgen van de Packaging & Packaging Waste Regulation en adviseert hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze nieuwe regelgeving.

‘Help ons door de bomen het bos te zien’, is een veel gestelde PPWR-vraag die we momenteel binnenkrijgen, zegt consultant Lettemieke Mulder van TheRockGroup. ‘Met andere woorden: wat betekenen de eisen van de PPWR voor ons bedrijf? Wat kunnen/moeten we nu al doen? Daarbij kijken we naar de context van het bedrijf en de verpakkingen.’

Administratieve last voor bedrijven

Lettemieke Mulder vindt het moeilijk om getallen te plakken op de administratieve last die de PPWR met zich meebrengt. ‘Het hangt af van de situatie/context van het bedrijf in kwestie en reeds bestaande processen en acties, en ook of het bedrijf een verpakking producerend of een verpakkend bedrijf is dat verpakkingen importeert. Wat we wel kunnen zeggen is dat die lasten voor bedrijven op verschillende niveaus kunnen spelen, zoals het voldoen aan de EPR-regelingen, documentatie en rapportage en etikettering en informatie.’

-           Voldoen aan EPR-regelingen
De Extended Producer Responsibility, oftewel producentenverantwoordelijkheid betekent in concreto dat bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gehele levenscyclus van verpakkingen, van productie tot afvalfase. Het gaat om financiële bijdragen aan afvalbeheersystemen in de landen/markten waar het bedrijf actief is en ervoor zorgen dat het verpakkingsontwerp voldoet aan de normen voor onder meer recycleerbaarheid.

-           Documentatie en rapportage
Zowel verpakkingsproducenten als productfabrikanten/importeurs moeten documentatie bijhouden waaruit blijkt dat aan de PPWR-normen wordt voldaan en zij kunnen worden verplicht dit te melden aan regelgevende instanties. Ook het voorbereiden voor eventuele controle/audits zal extra lasten met zich meebrengen.

-           Etikettering en informatie
Nieuwe etiketteringsvereisten voor verpakkingsmaterialen en recycleerbaarheid kunnen de complexiteit van het ontwerp en de productie van verpakkingen vergroten. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat etiketten nauwkeurig, informatief en in overeenstemming met de regelgeving zijn. Ook moet er duidelijke informatie aan consumenten worden gegeven over hoe ze verpakkingen op verantwoorde wijze kunnen weggooien, wat ook weer kan leiden tot extra verantwoordelijkheden, administratie en potentiële kosten.

Kosten gekoppeld aan PPWR

Gevraagd naar de kosten die de PPWR met zich meebrengt, zegt Lettemieke Mulder: ‘Het is moeilijk om hier zomaar een getal op te plakken. Kosten kunnen nogal verschillen van bedrijf tot bedrijf, afhankelijk van onder meer de sector en markt(en) waarin het bedrijf actief is en welke verpakkingen het bedrijf produceert of gebruikt. Welke materialen, type, eenmalig of meermalig, enzovoort. Het hangt er ook vanaf of het bedrijf zelf verpakkingen ontwerpt en produceert en in hoeverre een bedrijf bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen moet ontwerpen of die aanpassen om te voldoen aan nieuwe normen voor recyclebaarheid en herbruikbaarheid. Dit kan dan weer onderzoeks- en ontwikkelingskosten en mogelijke veranderingen in de toeleveringsketens met zich meebrengen.’

 

Indicatieve cijfers kosten PPWR

‘Hoewel de exacte kosten voor de PPWR dus nogal zullen variëren, en wij zelf die inschattingen ook niet maken, zijn we in studies en brancherapporten al wel indicatieve cijfers tegengekomen. Het mkb kan met verhoudingsgewijs hogere kosten te maken krijgen. Schattingen suggereren dat de nalevingskosten kunnen variëren van € 10.000 tot € 100.000 per jaar, afhankelijk van de complexiteit van hun activiteiten en de omvang van de vereiste veranderingen.’

‘Grotere bedrijven kunnen hogere absolute kosten maken, die kunnen oplopen tot miljoenen euro's, maar ze kunnen profiteren van schaalvoordelen. Grote multinationale ondernemingen kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met initiële implementatiekosten van 1 tot 5 miljoen euro, met lopende jaarlijkse kosten in de honderdduizenden.’

 

‘Scan het huidige pakket aan verpakkingen’

‘Doe een scan van de huidige situatie’, is vaak de eerste stap die TheRockGroup aanbeveelt, zegt Mulder. ‘Welke verpakkingsmaterialen koopt het bedrijf in en wie zijn hun leveranciers? Dan volgt een high-level gap-analyse. Dit houdt in dat je onderzoekt hoe de regelgeving van toepassing is op de eigen situatie en sector en wanneer die ingaat. Begin ook zo snel mogelijk met het documenteren van verpakkingsinformatie.’
‘Verder adviseren we ook een ‘cross-check’ met andere mogelijk relevante EU wetgeving te doen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de EU CSRD en de rapportage over ESRS 5 – gebruik van hulpbronnen en circulaire economie, en de EU Green Claims richtlijn (in ontwikkeling).’

TheRockGroup helpt bij strategische koers

Mulder adviseert om de huidige PPWR-ontwikkelingen op de voet te volgen. Dat kan zelf, via extern advies en/of via je sectororganisatie. ‘Kijk ook of er thema’s zijn waarop je actief wil worden en partijen waarmee je zou moeten samenwerken’, zegt ze. ‘Bijvoorbeeld via je nationale of Europese sector of koepel. Leer ook van ‘best practices’. Veel bedrijven zijn al zeer actief. Identificeer goede nieuwsbronnen die voor jouw bedrijf relevant en specifiek zijn. En zoek ook uit welke ondersteuning er mogelijk is vanuit de overheid.’

‘De eerder genoemde scan en gap analyse geven alvast inzichten in waar een bedrijf staat. Maak dan op basis daarvan een strategie en een gefaseerd plan. Houd rekening met specifieke bepalingen en wanneer ze in werking treden. En maak voor de uitvoering ervan iemand of een team verantwoordelijk die nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving in de gaten houdt.’

‘Tot slot: volg de trends en bepaal waar je als bedrijf op de langere termijn wilt staan. Hoe kun je risico’s/compliance ombuigen tot kansen? Je kan bijvoorbeeld alvast inspelen op wat er komen gaat en klanten nu al aanbieden waar ze binnen afzienbare tijd toch aan moeten voldoen.’

Adviesbureaus en consultancy voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.

Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de consultancy bureaus voor de PPWR op een rij en heeft met diverse adviesbureaus gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Artikel delen