Siem Haffmans van Partners for Innovations over PPWR: ‘Leg zo snel mogelijk verpakkingsdossiers aan’

Haffmans van Partners for Innovations over PPWR: ‘Leg zo snel mogelijk verpakkingsdossiers aan’

Siem Haffmans van Partners for Innovations over PPWR: ‘Leg zo snel mogelijk verpakkingsdossiers aan’

Tags: PPWR

Adviesbureau Partners for Innovation ondersteunt bedrijven bij het vertalen van de PPWR naar een strategie voor duurzaam verpakken die toekomstbestendig is. Hierbij kijkt het bureau ook naar andere EU regelgeving, zoals de SUP Single-Use Plastics en de CSRD. ‘Het gaat immers niet alleen over de verpakking, maar ook over het product en de gehele keten waarin dit functioneert’, meent partner & strategic consultant Siem Haffmans.

‘We krijgen veel strategische vragen, zoals: “wat betekent de PPWR voor ons bedrijf en onze verpakkingsoplossingen?”, zegt Siem Haffmans. ‘Een andere vraag is wat wordt er van ons verlangd: “Hoe kunnen we een goed verpakkingsdossier aanleggen?”
‘Hiervoor is er een grote behoefte aan data, ofwel LCA milieu-analyses: “Wat is de impact van ons product en verpakking?”. Tenslotte zijn er ook meer praktische vragen, zoals: “Is onze verpakking goed recyclebaar?”.’

‘De meeste vragen zijn afkomstig van de grotere bedrijven, die zelf al bezig zijn met CSRD en alle andere EU regelgeving. Ook de brancheorganisaties willen hun leden graag ondersteunen met goede informatievoorziening en ze op weg helpen om hieraan te gaan voldoen. Er komt zoveel regelgeving aan dat het voor veel bedrijven lastig is om het overzicht te houden en de goede dingen te doen.’

 

Partners for Innovation faciliteert samenwerking in de keten

Partners for Innovation adviseert vooral de middelgrote en grotere bedrijven, zowel verpakkingsproducenten, brand-owners als retail, zegt Haffmans. ‘Maar ook via brancheorganisaties ondersteunen we sectoren met strategie en praktisch advies. Een voorbeeld hiervan is de sierteelt sector, die bijvoorbeeld te maken gaan krijgen met de minimum eisen voor het inzetten van meermalige transportverpakkingen. Voor circulaire oplossingen is samenwerking in de keten nodig, die we kunnen faciliteren.’

 

Oplopende kosten door PPWR

‘De administratieve last kan behoorlijk groot worden’, zegt Haffmans. ‘Dit komt met name door de CSRD en PPWR, die verlangt dat grote bedrijven informatie opvragen bij hun leveranciers om de Scope3 impact in kaart te brengen. Ieder bedrijf gaat hiermee steeds vaker te maken krijgen, zodat het goed is om deze informatie zo goed mogelijk beschikbaar te hebben.’ 
‘De kosten voor bedrijven zijn daarbij aanzienlijk, aangezien hier serieus capaciteit voor moet worden vrijgemaakt. Als je dit niet doet dan gaat het je klanten kosten en dat is uiteraard nog veel duurder.’

 

Strategisch plan

Partners for Innovation adviseert om zo snel mogelijk te beginnen met het aanleggen van verpakkingsdossiers, volgens de PPWR richtlijnen. ‘Doe dit zo veel mogelijk zelf en in samenwerking met je ketenpartners, de leveranciers en afnemers. Kijk hoe je dit het beste kan delen via digitale platforms, zoals GS1.’
‘Het verzamelen van informatie is de basis, maar probeer dit te gebruiken om een strategisch plan te maken voor hoe je in de toekomst omgaat met duurzaam verpakken. Klanten eisen circulaire oplossingen en hoe eerder je deze kan bieden hoe meer kans op succes!’

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.

Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de advies-, consultancy bureaus en instituten voor de PPWR op een rij en heeft met diverse partijen gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Artikel delen