Sofie Boddez van EY: 'Bewustwording van de impact van PPWR is belangrijk'

Sofie Boddez van EY: 'Bewustwording van de impact van PPWR is belangrijk'

Sofie Boddez van EY: 'Bewustwording van de impact van PPWR is belangrijk'

Tags: PPWR

Sofie Boddez, werkzaam op de afdeling Climate Change and Sustainability Services (CCaSS) van EY België, adviseert bedrijven over een breed scala aan internationale Europese milieuwetgeving, met een focus op de Europese wetgeving, waaronder de Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR) valt. Het internationale adviesbureau merkt dat een eerste belangrijke stap het creëren van bewustwording binnen de organisatie is.

'Verschillende afdelingen binnen bedrijven zijn zich vaak nog niet bewust van de gevolgen van de PPWR', zegt Sofie Boddez. 'Zo waren we onlangs betrokken bij een Verpakkingsdag bij een voedselproducent waar we uitlegden wat de PPWR inhoudt en wat het voor hen betekent. Verschillende afdelingen werden uitgenodigd, zoals inkoop, juridisce afdeling, marketing, verkoop en productie. Het was verrijkend om met alle betrokken teams te discussiëren om te anticiperen op verpakkingsveranderingen. Er komen serieuze veranderingen aan op het gebied van eenmalige verpakkingen voor de producenten van afhaalmaaltijden en portieverpakkingen voor sauzen in bijvoorbeeld restaurants. Het is belangrijk dat bedrijven begrijpen wat er van hen verwacht wordt en daarop gaan anticiperen.'

EY: specialist in milieuwetgeving

Naast de PPWR houdt de afdeling CCaSS van EY zich bezig met allerlei milieuwetgeving. Zo helpt het bedrijven bij de implementatie van onder andere de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze CSRD zorgt ervoor dat duurzame verslaggeving net zo belangrijk wordt als financiële verslaggeving. De Double Materiality Assessment (DMA) van de CSRD is een complexe maar zeer belangrijke eerste stap voor een bedrijf om inzicht te krijgen in alle milieu-, sociale en governance-effecten (ESG) van zijn activiteiten.

Advies buiten Europa

Aangezien Europa een voorloper is op het gebied van duurzaamheidswetgeving en -rapportage en aangezien er in Europa per land verschillende EPR (Extended Producer Responsibility) Schemes zijn met verschillende PRO (Producer Responsibility Organizations) voor verpakkingen en andere producten, adviseert het CCaSS-team van EY in België ook bedrijven buiten Europa over wat er van hen wordt verwacht als ze hun producten op de Europese markt beschikbaar maken, zegt Boddez. ‘Onlangs kregen we bijvoorbeeld een vraag van een Canadees bedrijf over wettelijke verplichtingen met betrekking tot verpakkingen in de verschillende Europese landen.’

Europese verschillen

Bij de omzetting van Europese richtlijnen op nationaal niveau bestaan er verschillen in bijvoorbeeld wetgeving, het vaststellen van streefcijfers en berekeningsmethoden. Etikettering, gebruik van gerecycleerde inhoud, belastingen, ecodesign of recyclingregels en verplichte aansluitingen bij een PRO kunnen van land tot land verschillen. Dit maakt het ingewikkeld voor multinationale ondernemingen die in veel landen actief zijn, vooral voor niet-Europese bedrijven die de EU binnenkomen, om die verschillen bij te houden en bij te houden hoe de wetgeving op dit gebied evolueert.

‘Hoe gaan we daarmee om? Onze technische experts volgen de toepassing van de verschillende Europese richtlijnen in de nationale wetgeving op de voet. Ze hebben ook regelmatige communicatie met de PRO in elk land, die de inzameling, recycling en verwerking van afvalproducten namens producenten faciliteert en beheert, om zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Bijkomend voordeel is dat de EY-afdeling CCaSS aanwezig is in veel EY-kantoren over de hele wereld. Daardoor profiteren we ook van circulaire economie- en juridische experts uit vele rechtsgebieden.’

Stappenplan voor PPWR

EY hanteert een stapsgewijze aanpak om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan de PPWR. Dit begint met inzicht in wat voor soort producten en/of verpakkingen het bedrijf op de markt brengt en in welke landen ze actief zijn. Vervolgens adviseert het team het bedrijf over de verschillende wetgevingen en de impact op zijn activiteiten, en hoe het compliant kan worden.
‘Frankrijk heeft bijvoorbeeld een sterke focus op ecodesign, door ambitieuze doelstellingen voor vermindering en hergebruik voor verpakkingen vast te stellen’, zegt Boddez.

‘Het concept van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid evolueert ook om de vermindering van het aantal op de markt gebrachte verpakkingen te ondersteunen en de vergoedingsstructuur evolueert in de richting van ecomodulatie, wat betekent dat de vergoeding rekening houdt met de milieu-impact van de verpakking of het product. We nemen ook het verpakkingsportfolio onder de loep en adviseren de klant waar ze kunnen bijsturen of verbeteren, zodat ze kosten kunnen besparen op het gebied van EPR-vergoedingen. Zo wordt plastic in sommige gevallen zwaarder belast dan papier, en zullen de vergoedingen voor recyclebare verpakkingen naar verwachting lager zijn dan voor niet-recycleerbare. Daar is winst te behalen, wat zowel kan resulteren in belasting-/kostenbesparing als in duurzamere verpakkingen!.’

Koste besparen

‘Bedrijven zullen zeker moeten investeren in het naleven van de PPWR, maar ze kunnen daarmee ook kosten besparen. Als je investeert in betere, duurzame verpakkingen, heb je daar financiële voordelen tegenover. Ten eerste natuurlijk een lager belastingtarief en ten tweede is het beter voor het duurzame imago en de reputatie van een bedrijf.’
'Samenvattend: om de verpakking te optimaliseren zodat deze voldoet aan de nieuwe PPWR-wetgeving, is het ten eerste belangrijk dat je weet wat de nieuwe wetgeving inhoudt en ten tweede dat je advies inwint. Hierbij kan EY hands-on advies geven.’

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.

Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de advies-, consultancy bureaus en instituten voor de PPWR op een rij en heeft met diverse partijen gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Artikel delen