TNO-er Quirine Cohen over PPWR: ‘Maak langetermijnafspraken in keten’

Quirine Cohen van TNO over de PPWR regelgeving

TNO-er Quirine Cohen over PPWR: ‘Maak langetermijnafspraken in keten’

Tags: PPWR

TNO adviseert bedrijven op strategisch niveau over de impact van PPWR en andere wetgeving op de markt, en hoe andere factoren daarop inspelen (zoals economische factoren). Dit doet de (onafhankelijke) onderzoeksorganisatie onder meer via modellering van verschillende scenario’s. Daarnaast ondersteunt TNO bedrijven bij design-for-recycling, helpt bij de ketenregie en ontwikkelt sorteer- en recyclingtechnologieën. TNO is ook partner in de Brightlands Circular Space, een in ontwikkeling zijnde kennis en innovatie hub voor de totale keten, van het verwerken van plastic afval tot prototype ontwikkeling van bijvoorbeeld een circulaire verpakking.  

‘De PPWR en andere milieuwetgeving heeft grote impact op het beslissingsproces van organisaties’, meent Quirine Cohen, consultant circulair plastics bij TNO. ‘Daarom zullen bedrijven de PPWR scherp moeten blijven volgen. Wat wij merken is dat het animo om mee te doen aan circulariteitsinitiatieven sterk wordt bepaald door de inhoud van wetgeving. Strengere normen vormen een belangrijke drijfveer voor bedrijven om sneller te investeren in circulariteit, want de businesscase in alleen economische termen is meestal niet positief en dat leidt tot uitstelgedrag.

Van grote bedrijven tot MKB

‘Vooral grote bedrijven en MKB-bedrijven in de food en pharma hebben veel vragen over de PPWR’, constateert Paul van den Heuvel, program manager circular packaging TNO. ‘Zij willen bijvoorbeeld weten hoe ze recyclaat kunnen verwerken in verpakkingen en tegelijk blijven voldoen aan de EFSA regelgevingover voedselveiligheid. Verder is er veel vraag naar wat de impact is van de PPWR op strategische beslissingen.’
TNO adviseert deze bedrijven op technologisch niveau en waar het ketenprojecten betreft. Een voorbeeld hiervan is een project waarin de onderzoeksorganisatie advies geeft over hoe de horeca haar saus-emmers food-to-food in een gesloten keten kan recyclen. ‘Binnen dit project geven we advies over wetgeving en de goedkeuring van de European Food Safety Authority (EFSA).’

Design for recycling

‘Voor korte termijn adviseren we bedrijven om zich te richten op design for recycling’, zegt Marieke Havermans, business developer circular packaging TNO. ‘Hiermee kunnen ze een zo hoog mogelijke recyclingscore behalen waardoor ze in de huidige Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) regeling een zo hoog mogelijk recyclingskorting krijgen. Bovendien dragen de bedrijven hiermee bij aan de circulaire transitie. Daarnaast adviseren we bedrijven om zich voor te bereiden op het toepassen van recyclaat en/of biogebaseerde materialen in de verpakking, hierbij is het nodig om samen te werken met ketenpartners.’

Ga snel om tafel zitten over de PPWR

‘We adviseren bedrijven in de plastic waardeketen om snel samen aan tafel te gaan zitten en gezamenlijk lange termijn afspraken te maken om de circulaire PPWR doelstellingen te behalen’, zegt Quirine Cohen. ‘Bedrijven moeten de uitdagingen niet in hun eentje willen oplossen.’
‘Verder is het verstandig om op strategisch niveau na te denken over hoe je als bedrijf kan voldoen aan de doelstellingen rondom het toepassen van recyclaat en biogebaseerde materialen’, zegt Havermans. ‘Hierbij spelen de continuïteit van beschikbare grondstoffen en kwaliteit van recyclaat een grote rol. Daarnaast is het belangrijk om mechanische en fysische recycling de juiste aandacht te geven en niet te vertrouwen op alleen chemische recycling. Immers, Europa (de PPWR) streeft ernaar om de plastic afvalstromen zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk R-niveau te houden.’

 

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.

Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de advies-, consultancy bureaus en instituten voor de PPWR op een rij en heeft met diverse partijen gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

 

Artikel delen