Todd Bukowski op NVC bijeenkomst: ‘PPWR routekaart voor EPR in VS’

Todd Bukowski op NVC bijeenkomst: ‘PPWR zal routekaart zijn voor EPR in VS’

Todd Bukowski op NVC bijeenkomst: ‘PPWR routekaart voor EPR in VS’

Tags: PPWR

Het NVC Nederlands Verpakkingscentrum houdt het Nederlandse en internationale bedrijfsleven op de hoogte van de PPWR-ontwikkelingen. De vereniging doet dit door middel van internationale NVC-verenigingsbijeenkomsten, de NVC informatiedienst MERGE en de NVC Workshop Sustainable Innovation in Packaging (STIP) Op een recente PPWR-bijeenkomst gaf de Amerikaanse verpakkingsadviseur Todd Bukowski zijn visie op wat er speelt in de VS.

Het NVC Nederlands Verpakkingscentrum biedt actuele informatie over de PPWR en vergelijkbare wetgeving wereldwijd. Dit doet zij exclusief voor ondernemingen die lid zijn van de vereniging. Recent hield het NVC een exclusieve bijeenkomst voor leden over de PPWR die online werd gevolgd door ruim 200 nationale en internationale deelnemers. Na afloop konden de deelnemers vragen stellen. Veel vragen ging over specifieke onderwerpen, zoals “Hoe is smart packaging geclassificeerd in de PPWR” en “Hoe wordt de recyclebaarheid van een verpakking berekend”, of “Is PFAS net als bij voedingsmiddelenverpakkingen ook verboden voor farmaverpakkingen?”.
Op deze specifieke vraag had PPWR-expert Helen Crowe niet direct een antwoord, maar de vraag zou worden doorgespeeld naar de jaarbijeenkomst van de internationale NVC-werkgroep Pharmaceutical Packaging Innovation op 21 juni. Wat laat zien dat het NVC via zijn brede netwerk vaak antwoord kan geven op uiteenlopende PPWR-vragen.

VS vs Europe

Tijdens de PPWR-bijeenkomst werd ook een vergelijking gemaakt met de Amerikaanse verpakkingswetgeving door Todd Bukowski van adviesbureau PTIS. Hij gaf een overzicht van de verschillende Amerikaanse staten die bezig zijn met de invoering van de Extended Producer Responsibility (EPR). Met name de staten Californië en Oregon hebben hier een voortrekkersrol in met 25% plastic reductie en 65% recycling als doel in 2032. ‘Momenteel is er nog een algemeen gebrek aan harmonisatie in de VS, maar er komt verandering op staatsniveau’, verwacht Bukowski. ‘De PPWR hanteert een meer holistische benadering en zal waarschijnlijk een routekaart zijn voor toekomstige EPR-wetgeving in de VS.’

Web-based tool voor PPWR

De web-based tool MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) is een belangrijk instrument om de PPWR-regelgeving te volgen. Hiermee kunnen lidbedrijven controleren of ze voldoen aan de milieu wet- en regelgeving als het om verpakken gaat. Het helpt bedrijven bij het vinden van hun weg in de veelheid aan regionale en nationale milieuregelgeving, in en buiten Europa. Naast de actuele stand van zaken rondom de Packaging & Packaging Waste Regulation, is hier ook te vinden wie de verantwoordelijke partij is (importeur of exporteur) of informatie over bijvoorbeeld de verplichtingen rondom het gebruik van de Groene Punt of de Franse Triman etiketteerregelgeving.

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.
Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de advies-, consultancy bureaus en instituten voor de PPWR op een rij en heeft met diverse partijen gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

 

Artikel delen