Wil Nijssen van Pack Improve: ‘Basis verpakkingskennis is de sleutel om te voldoen aan de PPWR’

Wil Nijssen van Pack Improve over de PPWR

Wil Nijssen van Pack Improve: ‘Basis verpakkingskennis is de sleutel om te voldoen aan de PPWR’

Tags: PPWR

Pack Improve is als interim verpakkingstechnoloog nauw betrokken bij de PPWR en verzorgt onder andere Impact Analyses. Het adviesbureau helpt de grotere verpakkers met Design for Recycling (DfR) testen, specificeren en valideren teneinde de verpakkingen circulair ready te maken. Tevens geeft Pack Improve de basis cursus (PIM) verpakken, materialen en techniek waar de PPWR natuurlijk aan bod komt.

‘Tijdens onze PIVO voorlichtingsbijeenkomsten lopen we door de PPWR actualiteit en kijken we hoe bedrijven hier in de praktijk mee om kunnen gaan’, zegt Wil Nijssen, verpakkingskundige en eigenaar van Pack Improve. ‘Tijdens de PIVO lopen we in twee uur door alle aspecten zoals DfR, PCR-inzet, mono-materialen, stoorstoffen, do’s/dont’s, biobased en timing.’

Draagvlak binnen de organisatie.

Nijssen benadrukt dat het essentieel is om een intern team samen te stellen waar operations, marketing, inkoop, kwaliteit en techniek in vertegenwoordigd zijn.
‘Pack Improve komt als specialist samen met dit kernteam tot een gefundeerd plan van aanpak. We bekijken de voors en tegens van de diverse alternatieven en zorgen voor inzicht in kosten en planning. Teneinde het management een realistisch, financieel en risico overziend beeld te geven van de situatie.’

Administratieve lasten door PPWR

De administratieve lasten worden natuurlijk zwaarder maar verschilt sterk per bedrijf. ‘Verpakkende bedrijven geven ongeveer al twintig jaar hun verpakkingen op aan instanties als Verpact (Afvalfonds) of aan buitenlandse instanties als FostPlus of VerpackG. Dus die verpakkingsadministratie staat veelal op poten. Maar de PPWR vereist meer details bij te houden en de compliance hard aan te tonen. De “vrijblijvendheid” is er echt af! En juist die kwalitatieve prestatiecriteria is de focus van Pack Improve’s.’
'Door de voorgenomen classificering ontstaat er een duidelijk onderscheid in een prima (A) goed (B), matig (C) of slecht/niet circulair ready verpakking. Waarmee eco-modulatie mogelijk wordt, zoals vandaag in Nederland al gebeurt via de beloningsstructuur van Verpact. Dit moet verpakkers motiveren om verpakkingen te kiezen met de minste negatieve milieu impact.’

De stakeholders in het verpakkingsproces

De PPWR raakt alle zes de stakeholders.

‘PPWR is maatwerk’

‘Advies voor hoe te voldoen aan de PPWR is maatwerk’, zegt Nijssen. ‘De transitie raakt alle interne stakeholders.’
'De Europese chemische industrie, verpakkingsfabrikanten verpakkers, retailers, consumenten, recyclers/herverwerkers en Brussel hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden en uitdagingen met betrekking tot de PPWR. Hun samenwerking is cruciaal om een praktische uitvoering te realiseren. We gaan het meemaken!’

Realisatie op de verpakkingsvloer

Moet je nu al beginnen? ‘Onze ervaring is dat het grootste deel van bedrijven die verpakken, of producten importeren die verpakt zijn, voorbereidingen treffen. Het is echter veelal ondoenbaar voor bedrijven om nu al veranderingen definitief uit te rollen, want iedereen wacht op de finale operationele uitvoering van PPWR in Europa. Hoe dan ook, het is een traject van testen, meten, onderzoeken, vallen, weer te testen, (her)specificeren en valideren op de verpakkingslijnen. En juist dat is waar Pack Improve zich onderscheid namelijk realisatie op de verpakkingsvloer aan de machine.'

Pack Improve’s advies

Voor de lange termijn is het belangrijk een strategisch PPWR-plan te maken, meent Nijssen. ‘Een open deur maar blijf de PPWR wijzigingen volgen via ons of deren en volg de “best practices” van de kunststof -en papier verpakkingsaanbieders. De ontwikkelingen gaan erg snel nu en er is al meer mogelijk dan bedrijven soms denken. Wij zijn er voor bedrijven die zelf geen eigen verpakkingskundige in dienst hebben of tijdelijk geen bezetting.’
‘Omdat de PPWR meer details vraagt is een basiskennis voor medewerkers die tot nu toe niet dagelijks in de materie zaten erg belangrijk. Pack Improve biedt daarvoor de PIM cursus verpakken, materialen en techniek waar medewerkers van inkoop, kwaliteit, operations, techniek, marketing en management aan deelnemen. Intussen gaat dat richting de 500 cursisten in 2025’, aldus Wil Nijssen.

www.packimprove.nl

Overzicht advies- en consultancy bureaus voor de PPWR

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) regelgeving is gericht op het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van circulaire economie. Nadat de Europese Commissie de PPWR het voorstel in 2022 naar buiten bracht ligt de PPWR na een lange weg van onderhandelingen nu ter goedkeuring bij het Parlement en de Raad. De verwachting is dat het eind 2024/begin 2025 wordt ondertekend en gepubliceerd en vervolgens worden de PPWR-maatregelen twaalf maanden na publicatie van kracht.

Omdat het een veel omvattende en ingrijpende regelgeving betreft zijn er verschillende adviesbureaus nu al bezig om bedrijven te adviseren hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op wat komen gaat. VerpakkingsManagement zet de advies-, consultancy bureaus en instituten voor de PPWR op een rij en heeft met diverse partijen gesproken over wat zij doen en ervaren in de verpakkingsmarkt.

Artikel delen