Verpakkingsonderzoek vertaald naar HBO-module

Verpakkingsonderzoek vertaald naar HBO-module

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) presenteerde 17 januari jl. in het Centraal Museum Utrecht de resultaten van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging. In vier jaar tijd onderzochten de universiteiten Twente, Groningen, Wageningen en TNO de gehele verpakkingsketen. De onderzoeksresultaten zijn onder meer vertaald naar HBO-onderwijsmodules zodat studenten de verzamelde kennis direct in de praktijk kunnen brengen.

‘De onderzoeksresultaten moeten in het DNA van de verpakkingsontwerpers van de toekomst komen’, meent Maaike Mulder-Nijkamp (Universiteit Twente). Terwijl het onderzoeksprogramma Sustainable Packaging nog in volle gang was, stopte Mulder de verschillende uitkomsten al in een onderwijsprogramma. Afgelopen jaar konden studenten van De Haagse Hogeschool en HAS Hogeschool in Den Bosch met deze nieuwe kennis in de praktijk aan de slag. Zij experimenteerden bijvoorbeeld met de LCA-tool die TNO-onderzoeker Tom Ligthart ontwikkelde en speelden het door Bjorn de Koeijer (Universiteit Twente) ontworpen managementspel.
‘Het is zaak dat de opgedane kennis niet op de plank blijft liggen. Verder zullen er natuurlijk in de toekomst vernieuwde inzichten komen. Die zullen we er in moeten verwerken. In de toekomst willen we een digitaal platform creëren waarin al die kennis vastligt en toegankelijk is voor iedereen. Een platform waar wetenschap, student en praktijk elkaar kunnen ontmoeten.’

11 onderzoeken
Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma (wop) bestaat uit 11 onderzoeken die zijn opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN). ‘Wat opvalt is de diversiteit aan onderwerpen’, zei TiFN-directeur Ronald Visschers tijdens de inleiding. ‘Ze omslaan de totale verpakkingsketen, van design en consument tot inzameling en recycling. Met als mooi resultaat dat al die kennis is gekoppeld aan onderwijsmodules. Dit is voor ons de eerste keer dat we zo iets doen.’

Vervolg
Hoe nu verder? Hans van Trijp van TiFN en hoogleraar Wageningen UR en Peter Blok, KIDV-projectleider, zien twee belangrijke uitdagingen. ‘In de eerste plaats het vertalen van de opgedane wetenschappelijke inzichten naar de Nederlandse verpakkingspraktijk. Veel van de inzichten uit het onderzoeksprogramma lenen zich voor relatief directe implementatie, maar dat vraagt soms vervolgprojecten van meer toegepaste aard.’
‘Daarnaast is het belangrijk om met de kennisinstellingen en de bedrijven de wetenschappelijke vragen van de toekomst te blijven identificeren en oppakken. Zodat er synergie blijft tussen maatschappelijke vragen  en wetenschappelijke inspanningen.’

Alle onderzoeken zijn terug te vinden op de KIDV-site en gevisualiseerd in een kleurrijke waaier.

Artikel delen