3 vragen aan … Patricia Dolman van PEFC Nederland

Patricia Dolman PEFC NL 3 vragen aan

3 vragen aan … Patricia Dolman van PEFC Nederland

Voor onze rubriek '3 vragen aan' vroegen we deze keer Patricia Dolman, Marketing en Communicatie bij PEFC Nederland, naar haar visie op duurzame materialen. 

Wat is PEFC precies?

PEFC is het internationale keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. De ecologische, sociale en economische eisen van PEFC bepalen dat de kwantiteit en kwaliteit van bossen worden beschermd, zodat functies als het opslaan van CO2 behouden blijven. Bedrijven in de handelsketen na het bos kunnen met het PEFC Chain of Custody certificaat aantoonbaar maken dat hun producten, zoals verpakkingen, uit duurzaam beheerde bossen komen. Deze bedrijven timmeren de keten dicht van bos tot en met het eindproduct; het materiaal is zowel recyclebaar als hernieuwbaar. De boseigenaren zijn namelijk na het oogsten verplicht om voor aanplant van jonge bomen te zorgen, zodat het bos in stand blijft. Het PEFC certificaat wordt afgegeven door onafhankelijke certificeerders.

Hoe groot is het PEFC certificaat in de verpakkingswereld?

Er is mij geen onderzoek bekend dat het aandeel van gecertificeerde verpakkingen meet. Wel blijkt uit meerdere onderzoeken dat consumenten een groot vertrouwen hebben in keurmerken als PEFC. Ook weet ik dat het oppervlak met gecertificeerd bos gegroeid is. Op dit moment heeft wereldwijd meer dan 70 procent van de gecertificeerde bossen een PEFC certificaat, in Europa ligt dat percentage zelfs iets hoger: 75 procent. 

Welke ontwikkelingen zie jij op het gebied van duurzame materialen? 

Een grote meerderheid van de consumenten maakt zich zorgen over onderwerpen als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en ontbossing. Dit beïnvloedt het gedrag van de consument, ook het koopgedrag. Een verpakking is niet alleen van belang om een merk te etaleren, maar ook de duurzaamheid van dat merk. Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, zoals PEFC-gecertificeerd papier en (vouw)karton, verhoogt het vertrouwen in een merk. Zeker als dat ook nog op een verpakking wordt duidelijk gemaakt met, naast het logo van het merk, het PEFC label. Bovendien is sinds het ingaan van de SUP-wet het heroverwegen van verpakkingen belangrijk: van het ontwerp, de materialen tot en met het recyclingtraject. Verpakkingen gemaakt van papier en (golf)karton kunnen hierbij een positieve rol spelen. 

Door in de hele keten samen te werken en gecertificeerd papier en (vouw)karton in te zetten voor (verzend)verpakkingen weet je zeker dat je niet aan biodiversiteitsverlies bijdraagt en ook dat je een handje helpt de klimaatverandering tegen te gaan. Én je helpt mee de bomen en bossen te beschermen! Hoe hoger de vraag, hoe groter het gecertificeerd bosoppervlak wordt. Dat is precies wat PEFC wil: wereldwijd het gecertificeerd bosoppervlak vergroten. 

Artikel delen