Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

- Door Jeroen Verbrugge, managing director en creative director bij FLEX/design

Niet omdat deze donkere dagen aanleiding geven tot meer gevoelens en ook niet om weggezet te worden als een vertegenwoordiger van de ‘oudere generatie’ wil ik met een observatie de komende jaren vooral positief starten. Met de feestdagen in het vooruitzicht kijken wij traditioneel zowel voor als achteruit. En als ik in die geest in mijn eigen achteruitkijkspiegel kijk dan zie ik iets dat een waardevolle les kan zijn voor de toekomst, die daar mijns inziens beter van zal worden.

Bladerend door de eerste VM is de indruk die bij mij het meest overheerst dat het blad een prachtige symbiose is van meerdere bloedgroepen. De meer technische content die VerpakkingsManagement vooral kenmerkte en de meer esthetische, marketing en design georiënteerde beelden en artikelen van het blad Verpakken zijn op een harmonische manier versmolten. Is dat een terechte weergave van hoe wij ondertussen ook in onze sector samenwerken? Ik ben van mening dat dit nog niet helemaal het geval is. En dat terwijl de uitdagingen waar wij voor staan op dit moment, en in de nabije toekomst, groter en bedreigender zijn dan ooit.

Wat denk ik dan als reflectie in mijn spiegel te zien dat een bijdrage zou kunnen leveren aan deze betere samenhang? Voor mij is dat de ‘gunfactor’. De afgelopen decennia van hoogconjunctuur en hyperkapitalisme hebben onder andere geleid tot een sterk geïndividualiseerde samenleving. Wij hebben het elkaar vooral vaak moeilijk gemaakt, ten koste van zowel creatieve kwaliteit, technische kwaliteit, innovaties, duurzaamheid en blije consumenten. Wij hebben in de waan van de dag en met de snelheid waarmee wij functioneerden te weinig kunnen inzien dat wij hierin uiteindelijk zouden vastlopen. Ook als verpakkingssector. Een bekende Nederlandse retailer had lange tijd de aanpak dat alle spelers in de keten bij aanvang van een project bij elkaar aan tafel werden gezet met de mededeling: “Jullie vertegenwoordigen alle markt kennis, design skills, ervaring, creativiteit en productie kennis die nodig is voor een succesvol project. Laten wij afspreken dat wij dit samen gaan doen!”. Deze aanpak leverde prachtige resultaten voor alle partijen. Sindsdien is de samenwerking tussen opdrachtgevers, designers en verpakkingsbedrijven minder hecht geworden. Dat kan en moet – zeker nu – beter. Laten wij in die zin een voorbeeld nemen aan de harmonie die voelbaar is in VM.

En zeg nu eens eerlijk: wat motiveert meer dan wanneer je iets gegund wordt. En anderzijds: wat geeft jou als verstrekker van die gunst meer energie? Vanuit het verleden is gunnen voor mij een belangrijke ‘nieuwe’ waarde voor 2021. Het levert meer kwaliteit, meer dynamiek, meer inspiratie, meer kwaliteit en gewoon beter werk. Zowel technisch als creatief.

Natuurlijk mag die gun-cultuur ons niet ontslaan van een kritische houding. Ik zou zeggen: juist niet. Laten wij vooral kritisch blijven. Niet door elkaar de duimschroeven aan te draaien, maar door elkaar juist de ruimte te geven en op te zoeken. Vanuit de marketing van opdrachtgevers naar de creatieven en van de creatieven terug naar de marketeers. Het zal veel beter creatief werk opleveren waar de consument, de samenleving, maar zeker ook de verkoop cijfers van zullen profiteren. En dat zal niet anders zijn tussen de inkopers en de verpakking industrie of in willekeurige andere onderlinge samenwerkingsverbanden in onze sector.

Soms levert even achterom kijken nieuwe, waardevolle inzichten voor de toekomst. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Laten we elkaar dat voor 2021 gunnen.

Artikel delen