‘Design for recycling wordt steeds essentiëler’

‘Design for recycling wordt steeds essentiëler’

‘Design for recycling wordt steeds essentiëler’ Hoofdredacteur van VerpakkingsManagement Gerard Molenaar geeft iedere maand zijn mening over  actuele zaken in de verpakkingsbranche op het gebied van techniek, design en duurzaamheid.

 

Geen vrijblijvendheid

’De vrijblijvendheid is er vanaf. Het bedrijfsleven heeft genoeg tijd gehad, er moet nu worden geleverd. Het is nu echt menens.’ Het zijn woorden van Siem Haffmans van Partners for Innovation. U kunt het interview lezen in deze uitgave. Jarenlang mocht het bedrijfsleven met eigen initiatieven aantonen dat bepaalde doelen haalbaar kunnen zijn zonder strakke regelgeving.

 

 

gerard molenaar editoriaalEen voorbeeld is het verminderen van zwerfafval. Uiteindelijk kwam er toch statiegeld op flesjes en per 1 april 2023 op blik. Intussen heeft het Afvalfonds Verpakkingen aangegeven vanaf 2024 met tariefdifferentiatie te willen starten om het bedrijfsleven te stimuleren goed recyclebare verpakkingen op de markt te brengen. Linksom of rechtsom worden merkeigenaren dus met de neus op de feiten gedrukt. Ook de inzameling wordt opnieuw onder de loep genomen. Het systeem van huishoudelijke afvalverwerking loopt tegen zijn grenzen, geeft het Afvalfonds aan. Duidelijk is dat er zeker ook aan de “voorkant” iets moet gebeuren

Design voor recycling

Design for recycling is dus van levensbelang en het is daarom goed dat er tal van initiatieven zijn om dit te stimuleren. Ook de opleidingen dragen hierin hun steentje bij. Als ik zie hoeveel creativiteit er bij studenten is, dan geeft dat hoop voor de toekomst. De Young Designers Award van Pro Carton laat dat ook zien. Natuurlijk, karton is een materiaal dat al goed scoort als het gaat om recycling, maar de jonge ontwerpers laten zien dat ze nadenken over materiaalbesparing en over verpakkingen die bijvoorbeeld gebruik van kunststof voorkomen.

Foodwaste tegen gaan

Anderzijds gebeurt er ook in de kunststofsector veel goeds en juist de eigenschappen van kunststoffen bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld foodwaste tegen te gaan en dragen zo bij aan meer duurzaamheid. Als de recyclingsector blijft innoveren kan plastic recycling nog sterk verbeteren. Maar overal is werk aan de winkel, want het gaat niet vanzelf. Er moet dus ketenbreed worden gesproken, maar niet meer vrijblijvend

Artikel delen