DesignVisie: Strategische keuze

DesignVisie: Jeroen Verbrugge en Priscilla Koning

DesignVisie: Strategische keuze

Tags: opinie

In de rubriek DesignVisie bespreekt Jeroen Verbrugge iedere uitgave een designthema met een collega. Deze maand is dat Priscilla Koning van Teamplast.

In-house of extern?

Hi Priscilla,

Zonder veel twijfel durf ik te stellen dat Nederland een sterke verpakkingssector heeft. Dat geldt wat mij betreft voor zowel de producenten als voor de dienstensector. Natuurlijk is er nog veel werk te verzetten om de hele keten te sluiten voor een duurzamere en zo mogelijk circulaire sector. Wat ik graag met jou wil spiegelen zijn de overwegingen van producenten om zelfstandig met een in-house team te werken, of om samen te werken met een extern bureau of ontwerper. In mijn situatie was de opdrachtgever vaak de merkeigenaar of retailer. Zij kozen bewust voor een bureau vanwege onder andere de designkwaliteit en de wens voor een eigen en “ownable” bij het merk passend ontwerp. Het ging hen er uiteindelijk ook om dat zij bij verschillende producenten onafhankelijk en zo scherp mogelijk wilden aanbesteden. In die laatste fase werden wij regelmatig gevraagd om met een aantal geschikte toeleveranciers te komen en onze designs zorgvuldig met hen door te spreken en over te dragen. Die omgekeerde weg ben ik zeker ook tegengekomen. Een aantal producenten wist ons altijd goed te vinden. Contacten die langdurige samenwerkingen opleverden en die beide partijen veel hebben opgeleverd. Waar bijna altijd sprake was van een waardering van zowel design als technische haalbaarheid. Maar verhoudingsgewijs kwam het initiatief minder vaak van de verpakkingsindustrie. Misschien doordat ontwerpvragen intern werden uitgevoerd? Soms ervoer ik wel een spanningsveld. Een argument was dat producenten designers “duur” vonden. Mijn reactie was dan vaak dat het budget van zo’n uitbesteed ontwerptraject niet in verhouding stond van bijvoorbeeld de investeringen in matrijzen en productiemiddelen.
Wat zijn mogelijke argumenten voor een in-house designteam? Is het omdat er bij verpakkingsproducenten met grote regelmaat ontwikkel- en ontwerpvragen worden neergelegd en is het daarom bedrijfseconomisch gunstiger om het zelf te doen? Of is het een strategische keuze? Vraagt de wens voor een eigen verpakkingslijn om zo’n afdeling? Of is het vanwege kennisopbouw? Of denkt men tot hogere technische kwaliteit te kunnen komen? Iedere ondernemer maakt zijn eigen keuzes. Jij werkt bij een producent die ooit koos voor een eigen ontwerpafdeling. In sommige gevallen werken jullie samen met externe ontwerpers. Ik ben nieuwsgierig naar jullie overwegingen. En kun je die delen?

JeroenVerbrugge_Handtekening

 

 

'Een argument was dat producenten designers “duur” vonden'

Zelfstandig ontwikkelen

Ha Jeroen,

Bedankt voor deze uitnodiging! Ook wij zijn zo’n producent die er vaak voor kiest om deels zelfstandig een verpakking te ontwikkelen. Onze ervaring is dat externe bureaus vooral heel goed zijn in verpakkingsconcepten ontwikkelen. Maar zij hebben lang niet altijd alle technische kennis in huis om te  beoordelen welke productie-technieken er nodig zijn voor ontwerp. Het ziet er dan op papier allemaal gelikt uit, maar het blijft de vraag of het productietechnisch te realiseren is. In de productie zijn dan meestal nog veel aanpassingen nodig. De klant moet voor zijn gevoel vaak concessies doen op het mooi gepresenteerde plaatje, met teleurgestelde mensen als gevolg.
Ik ben het met je eens dat designkwaliteit en merkidentiteit van hoger niveau zijn wanneer je dit bij een bureau neerlegt. Hier zijn onze ontwikkelaars tóch minder mee bezig. Wij kijken vooral naar functionaliteit, materiaalgebruik, technische haalbaarheid en productiecondities. Gelukkig hebben de meeste brands waar wij voor ontwikkelen een aardig marketingteam in-house die onze ontwikkelingen dan vooral bijschaven als het gaat om design en merkidentiteit. In deze volgorde werken blijkt voor ons en de klant heel prettig. Het verpakkingsontwerp komt stapje voor stapje in de buurt van de wensen van de klant. Daarmee creëren we met iedere stap vooral enthousiasme en voorkomen we teleurstelling achteraf.
Om antwoord te geven op jouw vraag: het heeft dus vooral met frustraties uit het verleden te maken. De producent wordt in onze ogen vaak té laat ingeschakeld, waar- door wij zelf nog steeds veel werk hebben aan het bijschaven van het ontwerp. Dan doe je het liever zelf. Wanneer bureaus de producent eerder laten meedenken, voordat een verpakkingsconcept wordt gepresenteerd aan de klant, weet ik zeker dat je samen hogere kwaliteit kunt nastreven. Gelukkig hebben we een select clubje zelfstandige productontwikkelaars om ons heen die complexe verpakkingsvraagstukken voor ons oppakken of begeleiden. Zij kennen onze technieken inmiddels goed en betrekken ons in het ontwikkeltraject. Op deze manier toetsen zij het ontwerp vroegtijdig op technische haalbaarheid. Een perfect voorbeeld van hoe producenten en ontwerpbureaus zouden kunnen samenwerken.
Een verpakking draait al lang niet meer enkel om ‘het ziet er goed uit en is gebruiksvriendelijk’. Ook wij krijgen steeds meer een adviserende rol als het gaat om gebruik van materialen, reductie op gewicht en onderdelen, hergebruik en recycling. Een leuke uitdaging om op deze manier de verpakkingswereld in beweging te krijgen.

PriscillaKoning_Teamplast_handtekening

 

Artikel delen