Innovaties x schaal = impact

Innovaties x schaal = impact

- Door Jeroen Verbrugge, Creative Founder en Co-owner bij FLEX/design.

 

Onder designers, maar misschien ook wel bij anderen die zich met innovaties en veranderprocessen bezighouden, bestaat er een interessant spanningsveld tussen radicale en incrementele ideeën en innovaties. 

Het is mijn observatie dat de meer idealistisch ingestelde ontwerpers en innovators de neiging hebben om vooral disruptieve ideeën te waarderen, en daarom aandacht te geven. Meer productiegerichte ontwikkelaars lijken zich veiliger te voelen bij geleidelijke verbeteringen. Zij zijn immers direct betrokken bij het goed en verantwoord doorvoeren van innovaties, tot uiteindelijk een succesvol opererende productie. Dan is meer risicomijdend gedrag heel goed te verklaren.

Alhoewel ikzelf ook heel graag baanbrekende ontwerpen wil realiseren, en ik mij bewust ben dat daar, misschien met meer afbreukrisico, ook grote voordelen te behalen zijn, wil ik toch ook een lans breken voor ‘minder spannende’, stapsgewijze innovaties. In dat licht wil ik innovaties dan graag zien als gerealiseerde ideeën. Immers, in de situatie dat die kleine verbeteringen op grote schaal vermenigvuldigd worden, is de impact daarvan immers alsnog zeer groot. “Innovaties x schaal = impact”. Misschien is in sommige gevallen de uiteindelijke impact zelfs groter dan die van meer radicale innovatievormen, die uiteindelijk toch vaker op kleinere schaal worden doorgevoerd.

De stapjes naar minder milieubelasting door de verpakkingsindustrie lijken soms klein, maar door de schaalgrootte is de impact vaak zeer groot. 

Naar mijn mening zijn beide vormen van belang. Ieder op hun eigen manier. Radicale innovaties kunnen bestaande conventies doorbreken en kunnen tot fundamenteel andere inzichten leiden. De samenleving kan daarmee soms grote stappen voorwaarts zetten. Vaak dienen zij ook ter inspiratie van soms minder baanbrekende spin-offs. Kortom, in het ecosysteem van innovaties moeten beiden een kans krijgen. De ene misschien iets vaker om te prikkelen en de andere om een groot voordeel in de samenleving te kunnen realiseren.

Voor verpakkingen in het algemeen, maar zeker ten aanzien van meer duurzaamheid, lijkt mij deze veronderstelling van belang. De stapjes naar minder milieubelasting door de verpakkingsindustrie lijken bijvoorbeeld soms klein, maar door de schaalgrootte is de impact vaak zeer groot. Wellicht moet de sector deze boodschap wat vaker en meer nadrukkelijk naar buiten brengen?
Laten we in ieder geval het hele innovatie-spectrum respecteren en waarderen. Laten we elkaar blijven stimuleren en inspireren. In kleine én grote stappen.

Artikel delen