Jurgita Girzadiene: ‘Duurzaamheid is ingewikkeld in hoofd en hart’

Jurgita Girzadiene: ‘Duurzaamheid is ingewikkeld in hoofd en hart’

Jurgita Girzadiene: ‘Duurzaamheid is ingewikkeld in hoofd en hart’

'Is duurzaam verpakken ingewikkeld? Laten we eerst eens proberen te definiëren wat duurzaam verpakken is', zegt Jurgita Girzadiene, Sustainability & Better Planet Packaging Director bij Smurfit Kappa in de VM column Ingewikkeld.

Sommigen zeggen misschien dat het die verpakkingen zijn die met de laagste milieu-impact worden geproduceerd en verdere vervuiling voorkomen. Anderen menen dat het om verpakkingen gaat die vanuit hernieuwbare bronnen worden geproduceerd. Weer anderen zullen het daar niet mee eens zijn en vinden een herbruikbare verpakking beter. En er zijn partijen die kiezen voor inzameling en recycling om daar weer nieuwe verpakkingen van te maken. Waar sommigen het dan ook weer niet mee eens zijn en zeggen: het enige criterium is dat de verpakking het product moet beschermen en garant staat voor een veilige levering door de hele supply chain.

Als er al niet één definitie te formuleren is, hoe kunnen we dan een simpel en eenvoudig antwoord verwachten op de vraag of duurzaam verpakken ingewikkeld is? Persoonlijk denk ik dat duurzaam verpakken niet ingewikkeld is, als het maar geschikt is voor het beoogde doel. Of is het doel ook niet eenvoudig te definiëren? Of is er misschien meer dan één doel? Het zou allemaal kunnen.

Daarom vraagt duurzaam verpakken om veel (natuurlijke en kunstmatige) intelligentie tijdens het ontwerpproces. Het doel kan immers ook veranderen: misschien is het recept van het product aangepast (het product is bijvoorbeeld vettiger geworden), wat resulteert in verschillende verpakkingseisen. Of is de toeleveringsketen veranderd. Denk maar aan wat er gebeurde tijdens covid. Of is de infrastructuur voor verpakkingsafval uitgebreid waardoor consumenten verpakkingen beter kunnen scheiden.

We leven in een voortdurend veranderende wereld en dat heeft invloed op producten, toeleveringsketens en verpakkingen. Vasthouden aan rigide inzichten, definities, methoden of maatstaven zal onze innovatiekracht in gevaar brengen. En als we één ding nodig hebben om van deze planeet een betere plek te maken, dan is het wel innovatie!

Het meest ingewikkelde van duurzaam verpakken

Daarom denk ik dat het meest ingewikkelde deel van duurzaam verpakken niet bij de verpakking ligt, maar bij ons als consument. Het zit in onze hoofden en harten. Wij moeten voortdurend worden overtuigd: begrip kweken, onszelf en anderen onderwijzen, en – het meest uitdagend – bereid zijn om je aan te passen en te kiezen voor andere producten, inclusief verpakking. Als we doorgaan zoals we vroeger deden, zullen we eindigen waar we nu zijn. We moeten in beweging komen, veranderen en ons ten goede ontwikkelen. Voor een betere planeet. We zullen onze eigen Better Planet Packaging moeten uitvinden.

 

Jurgita Girzadiene

Sustainability & Better Planet Packaging Director bij Smurfit Kappa

Artikel delen