‘Kleurrijk onderwijs’

‘Kleurrijk onderwijs’

Tijdens een aantal recente bureaulunches kwam het gesprek bij onze stagiaires een aantal keren uit op hun onderwijs. Zij komen van diverse opleidingen, zowel uit Nederland van diverse IPO’s en TU’s, als ook van diverse opleidingen uit het buitenland. Hen werd onder andere gevraagd welke docenten hen nu het meest inspireerden. Er kwamen maar weinig namen op tafel. Alleen bij lang aanhouden werden een aantal personen genoemd.

Later, toen ik terugdacht aan dat gesprek, moest ik denken aan mijn eigen studietijd. Wie waren de docenten die mij – en vele studenten met mij – destijds inspireerden en motiveerden? Er kwamen bij mij juist véél namen naar boven. Het bijzondere eraan was dat het onder andere de mensen waren van ‘de werkplaats’. Vanuit het onderwijs werkten wij onder hun supervisie en met hun advies aan modellen en prototypes. Daarnaast ‘beunden’ wij daar ’s avonds dat het een lieve lust was aan eigen ontwerpen en meubels voor onze kamers. Zolang je elke vrijdag maar meehielp om op te ruimen werd dit werk onder streng toezicht oogluikend toegestaan. Deed je dat niet, dan raakte je snel uit de gratie. Iedere docent had zijn eigen specifieke gebruiksaanwijzing. Het waren allen echte ‘karakters’. Met andere woorden: juiste deze docenten die ons het ambacht van het ‘spullen-maken’ in de praktijk leerden lieten een blijvende indruk achter.

De tweede categorie ‘docenten’ die bij velen in het geheugen gegrift staan was een zeer ruime verzameling illustere professoren. De meesten met een enorme staat van dienst in zowel het onderwijs, het onderzoek als de beroepspraktijk. Zij daagden uit, maakten ruzie en provoceerden. Bovenal waren zij stuk voor stuk kleurrijk, zeer inspirerend, gaven fantastisch les en mits die avond ervoor er niet al te veel was gedronken hingen alle studenten tijdens de colleges aan hun lippen.

Het zijn voornamelijk de kleurrijke docenten die mij zijn bijgebleven en waarvan ik heel veel heb mogen leren. Zowel bezien vanuit het ambacht als de academische vorming en theorie. De minder kleurrijke ‘middenmoot’ zal ons zeker goed onderwijs hebben gegeven, maar zij hebben in ieder geval mij als persoon en mijn creativiteit minder blijvend ingekleurd.

Dit in gedachten durf ik de stelling aan dat ons creatieve vak van packaging design ook nu karaktervolle docenten hard nodig heeft. Creativiteit moet een beetje schuren, moet uitdagen, moet af en toe de randjes opzoeken om creatief ver te kunnen reiken. Dus laat het onderwijs van nu ook op zoek blijven naar kleurrijke docenten: zowel voor het praktijkonderwijs als voor de theorie. Ook fijn voor een goed lunchgesprek met stagiaires.

Het zijn voornamelijk de kleurrijke docenten die mij zijn bijgebleven.
Artikel delen