Patrick de Groot van Royal Smilde: ‘SUP en PPWR bemoeilijken lange termijn investeringen’

Patrick de Groot van Royal Smilde

Patrick de Groot van Royal Smilde: ‘SUP en PPWR bemoeilijken lange termijn investeringen’

‘De onduidelijkheid rondom de nieuwe Single Use Plastics- en PPWR-verpakkingswetgevingen die recent zijn ingevoerd of die er aan komen, maken het voor ons heel lastig te anticiperen’, zegt Patrick de Groot, procurement & trading manager Royal Smilde, en tevens lid van de Expertgroep Verpakkingen (EVE) van het FNLI en van de deelgroep SUP verpakkingen.

‘Vormvaste plastic portion packs zijn vanaf 1 januari 2024 verboden voor consumptie ter plaatse. Alleen sachets zijn nu nog toegestaan en bijvoorbeeld aluminium cupjes zonder coating. Investeringen in verpakkingsmachines zijn risicovol omdat onduidelijk is of de nieuw ontwikkelde verpakking op termijn ook nog is toegestaan. Het ontwikkelen van verpakkingen is lastig als de randvoorwaarden steeds wijzigen.’

SUP verbiedt polymeren

‘Bij de SUP-richtlijn bijvoorbeeld, was het lang onduidelijk of een component om verpakkingen vocht en vetdicht te maken werd toegestaan. Nu uiteindelijk is besloten dat iedere vorm van toevoeging op basis van polymeren is verboden, hebben we een grote uitdaging om een alternatief te vinden voor onze plastic portion packs. Vanaf 1 januari volgend jaar zijn die verboden voor consumptie ter plaatse. De horeca kan dan misschien uitwijken naar doseersystemen, grote flessen of vanuit grote potten gaan scheppen, maar dat kost extra mankracht en is minder hygiënisch. De kans op bederf, versmering of te veel doseren resulteert in productverspilling wat juist voor meer CO2-uitstoot zorgt dan de verpakkingen die nu worden bespaart.’

foto-product-nws-bebo-Smeren-op-broodporties-768x620

Nieuwe eisen door PPWR

Daarnaast zorgt de PPWR-wetgeving die er aan zit te komen voor veel onzekerheid in de markt, zegt De Groot. ‘Door de PPWR worden weer nieuwe eisen gesteld aan verpakkingen. Dat maakt het heel lastig om nu te gaan investeren in verpakkingslijnen en -machines. Er staat bijvoorbeeld in de PPWR-bijlage dat sachets ook worden verboden. Binnen de SUP-richtlijn zijn die nu nog toegestaan. Als de flexibele verpakkingen ook niet meer gebruikt mogen worden, dan worden de verpakkingsmogelijkheden wel heel erg beperkt.’

 

Verpakkingen hoog op de MT-agenda

De nieuwe regelgevingen hebben er voor gezorgd dat verpakkingen hoog op de MT-agenda zijn komen te staan, vertelt De Groot. ‘Ze hebben behoorlijk veel impact op ons bedrijf. Daarnaast kost het ons veel extra tijd om te voldoen aan allen nieuwe wetgeving. Je moet op de hoogte blijven van alle wetgevingen, projectgroepen opzetten en praten met veel andere bedrijven om op de hoogte te blijven en nieuwe dingen te bedenken voor de toekomst.’

Op de vraag hoe Royal Smilde gaat inspelen op de nieuwe regelgeving antwoord De Groot: ‘We zullen nieuwe dingen moeten ontwikkelen en uittesten. Dat zal niet eenvoudig zijn en we weten nog niet zeker wat wel en niet mag. Daar lopen nog allerlei gesprekken over met bijvoorbeeld het Ministerie van IenW. De levertijd van machines bedraagt al snel 6 tot 12 maanden. Neem je de afschrijving van machines mee, dan moet je toch een tijdshorizon van 3 tot 5 jaar hebben.’

Bebo 6

Te weinig aanpassingstijd voor Single Use Plastics wet

‘Feit is dat er een hetze tegen plastic gaande is. Dat is jammer, want andere materialen hoeven niet perse duurzamer te zijn. Ik geloof in design for recycling en innovatie. Alleen we krijgen nu te weinig tijd om ons aan te passen aan de nieuwe SUP-richtlijn en de PPWR-regelgeving is nog in de maak. Daar vinden nog discussies over plaats in het Europees Parlement. Ook hier lopen we het risico dat er net als bij de SUP onder tijdsdruk een regeling doorheen wordt gedrukt, welke niet goed is uitgewerkt. Met alle gevolgen van dien voor de hele keten. Het is een uitdagende tijd.’

 

 

Artikel delen