Peter van Ostaijen: ‘Ladder van Lansink verdient een upgrade’

De Ladder van Lansink , constateert Peter van Ostaijen van CBA.

Peter van Ostaijen: ‘Ladder van Lansink verdient een upgrade’

De Ladder van Lansink (1968) staat ter discussie en wordt steeds minder gezien als een nuttig instrument waarmee de rangorde van afvalverwijdering wordt vastgelegd, constateert Peter van Ostaijen, secretary general Corrugated Benelux Association (CBA).

De ladder werd eind jaren zestig geïntroduceerd door Ad Lansink. Uitgangspunt is dat afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Afval wordt gescheiden en gesorteerd zodat monostromen kunnen worden gerecycled tot nieuw bruikbare grondstoffen. Preventie en hergebruik hebben binnen de ladder van Lansink altijd de hoogste prioriteit. Vervolgens komen recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

 

Recycling in plaats van reuse

‘Die strikte volgorde (hiërarchie) is in veel gevallen niet meer bruikbaar’, meent Van Ostaijen. ‘Neem de gebruikte verpakkingen van golfkarton. 90% daarvan wordt ingezameld en is vervolgens grondstof voor nieuw karton. Recycling dus in plaats van reuse. Of hergebruik van de houtvezels, de grondstof van karton. Juist hier staat de ladder van Lansink in de weg. Want het beleid van onder meer de Nederlandse overheid wordt nog steeds gemaakt op basis van de ladder.’

Peter van Ostaijen

Heroverweging Ladder van Lansink

Tijdens het Nationaal Recycling Congres op 7 maart 2024 stelde Peter van Ostaijen daarom een vraag aan de ambtenaren van de ministeries van IenW en EZ en Klimaat. Het antwoord van de ministeries is dat een heroverweging plaatsvindt van de toepassing van de Ladder van Lansink.

‘Goed nieuws! Immers, zoals CBA al jaren roept; het gaat niet om reuse òf recycling maar om reuse èn recycling. Voor de totstandbrenging van een circulaire economie zijn beide activiteiten even en enorm belangrijk. De ladder hoeft dus niet met pensioen maar verdient een upgrade. Kies voor groen, kies voor recyclebaar golfkarton.’

Artikel delen