Think big, brand now

Jeroen Verbrugge designvisie

Think big, brand now

Door Jeroen Verbrugge, managing director en creative director bij FLEX/design.

Verpakkingsafval is de grondstof voor nieuwe producten

Geïnspireerd door het laatste boek van Babette Porcelijn, ‘Think Big, Act Now’ en aangezet door de titel van mijn voorgaande column ‘Omdat het hoort’, wilde ik graag een idee voorleggen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij met z’n allen, maar met name alle consumenten, verpakkingsmaterialen niet meer zien als afval, maar als potentiële grondstof voor nieuwe producten? Om zo een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie.

 

Zouden we die verschillende materiaalsoorten heel groot en heel expliciet kunnen branden op al onze verpakkingen?

Natuurlijk kan ik het hebben over bron- en na-scheiding, over het drastisch reduceren van verschillende soorten kunststof of het maximaal scheiden en scheidbaar maken van verschillende materialen. En natuurlijk zijn er nog veel meer goede ideeën en initiatieven om dat gewenste circulaire gebruik te faciliteren.

Graag wil ik er één aan toevoegen. Een idee dat misschien kan leiden tot een fundamentele gedragsverandering in de hele keten, maar vooral bij consumenten. Stel dat wij inderdaad het aantal verschillende kunststoffen die wij in onze sector toepassen nog verder kunnen reduceren. 

Slechts 10 materiaalsoorten

Stel dat wij het kunnen minimaliseren tot PP’s, PE’s, PET’s, diverse zuivere papier en kartonsoorten en wellicht nog een klein aantal andere materialen. Totaal misschien maximaal een tiental. En wij zouden die verschillende materiaalsoorten heel groot en heel expliciet branden op al onze verpakkingen? Misschien met een soort groot ‘PP of PE-zegel’. Wellicht inclusief QR-code voor het ontsluiten van informatie over mogelijk hergebruik van datzelfde materiaal.

Een nieuwe krachtige branding die voor de consument veel beter te begrijpen is dan de ‘technische’ codering ‘5’ voor PP. Zouden wij deze materialen in het licht van ‘onbekend maakt onbemind’ dan meer uit de anonimiteit kunnen halen? Zouden wij daarmee een bewustzijn bij de consument kunnen creëren dat het hier gaat om een specifiek waardevol materiaal dat de moeite waard is om te recyclen?

En zouden wij PLA’s ook een gelijksoortig eigen ‘zegel’ kunnen meegeven, om zo verontreiniging van de recyclestromen te kunnen voorkomen?

Zouden wij door deze expliciete communicatie de waarde van kunststoffen en andere ‘afvalstromen’ uit onze sector definitief en duurzaam in het bewustzijn 
van de hele keten kunnen vastleggen? 

Kortom, kan een heel expliciete branding op de verpakking een bijdrage leveren aan een nog betere circulaire verpakkingsindustrie en dito retail?

Omdat het hoort

Het is nu vooral een creatieve gedachte om een discussie te starten. Ik deel het graag met jullie: ‘Omdat dat hoort’.

Artikel delen