Ton van Rooij: ‘Samenwerking is pas ingewikkeld’

Ton van Rooij in de column Ingewikkeld: ‘Samenwerking is pas ingewikkeld’

Ton van Rooij: ‘Samenwerking is pas ingewikkeld’

Tags: opinie

‘Krijg ketenpartners maar eens aan één tafel’, zegt Ton van Rooij in de column Ingewikkeld. De voormalig project director digitale watermerktechnologie meent dat bij duurzaam verpakken samenwerking door alle stakeholders in de keten essentieel is.

Het KIDV, ondersteund door onafhankelijke experts, geeft retailers en producenten informatie om verpakkingen te verduurzamen. Het standaardiseren van design for recycling guidelines op Europees niveau is een noodzakelijke volgende stap. We kunnen wachten tot de Europese Commissie in 2028 met richtlijnen komt of we kunnen nu aan de slag met de kennis en kunde die nu beschikbaar is. Zorgen dat verpakkingen in potentie recyclebaar zijn, is het minst ingewikkeld en een kwestie van doen. Het initiatief hiervoor ligt bij retailers en producenten. Een rondvraag bij experts leert dat hooguit 35% van alle verpakkingen op dit moment goed recyclebaar is. Werk aan de winkel dus.

Recycling at scale is nog ver weg

Maar stel dat morgen 100% van de verpakkingen recycle ready zijn, dan is recycling at scale nog ver weg. Vandaag maakt het niet veel uit of we bron- of nascheiden en hoe de kwaliteit van de inzameling door consumenten is. Het merendeel wordt immers nog steeds verbrand.
Echter, als we in 2030 aan de eisen van de PPWR willen voldoen, moet bronscheiding bij inzameling de standaard worden om recycling van voedselverpakkingen mogelijk te maken. We zullen verpakkingen kwalitatief beter moeten sorteren, ook op voedsel- versus niet-voedselverpakkingen. Daarvoor zal er geïnvesteerd moeten worden in nieuwe sorteertechnologie. Vervolgens moeten recyclers aantonen dat met nieuwe technologie recyclaat geproduceerd kan worden dat aan de EFSA-eisen voldoet met betrekking tot voedselveiligheid. Producenten moeten tot slot onderzoeken of de verpakkingen hun beoogde eigenschappen behouden als er meerdere grondstoffen worden gebruikt in één verpakking: virgin met recyclaat of biobased. Maar er zijn meer issues, zoals de prijs van recyclaat versus virgin, mass balance, een level playing field, digital product passport, financiering, tariefdifferentiatie, boetes en de Nationale Circulaire Plastics Norm.

Samenwerking is ingewikkeld

Wat écht ingewikkeld blijkt, is niet de technologie, maar samenwerking door alle stakeholders in de keten. Op iedere bijeenkomst of webinar wordt dit uitgesproken, maar de praktijk is weerbarstig. Het blijkt om allerlei redenen moeilijk om alle ketenpartners aan één tafel te krijgen om samen te werken aan oplossingen.

Ton van Rooij 

Artikel delen