Hoe herken je een goede verpakkingsdesigner?

Jeroen Verbrugge

Hoe herken je een goede verpakkingsdesigner?

Creatieve Omnivoren

 

Het patroon dat ik bij goede (packaging) designers zie, is dat zij altijd een brede maatschappelijke interesse hebben, dat zij vele verschillende en uiteenlopende hobby’s hebben en dat ik ze zou kunnen omschrijven als creatieve, culturele, sociale en technische “omnivoren” die midden in de maatschappij staan.

jeroen verbruggen

Jeroen Verbrugge is

Creative Founder Co-owner

bij FLEX/design in Delft.

 

Het patroon dat ik bij goede (packaging) designers zie, is dat zij altijd een brede maatschappelijke interesse hebben

Eerst en vooral wil ik vooropstellen dat het hier slechts een persoonlijke veronderstelling betreft en dat het op geen enkele wijze wetenschappelijk is onderbouwd of getoetst. Met deze disclaimer wil ik op basis van mijn observaties van nu meer dan drie decennia een poging wagen om een antwoord te geven.

Een package designer met brede maatschappelijke kennis en uiteenlopende hobby's

Toch durf ik de stelling aan dat het geen toeval is dat ik het juist heel vaak aantref bij goede designers. Ik denk namelijk dat die brede kennis en interesse zeer gewenst is, zo niet noodzakelijk is in het hele creatieproces. Het is ook belangrijk voor het communiceren van design en het meenemen en overtuigen van opdrachtgevers. En dan vooral door dicht naast de opdrachtgever te staan en niet “erboven”.

Immers, op basis van de vraag van de klant moet de packaging designer heel goed analyseren wat de vraag achter de vraag is en de eindgebruiker maximaal respecteren en heel goed willen begrijpen.

Verpakkingsdesigners zijn creatieve, culturele, sociale en technische “omnivoren

Vervolgens wordt de designer gevraagd om de belangrijke maatschappelijke thema’s mee te nemen in de eerste vertalingen van de vraag naar goede packaging ideeën. Dan kan het gaan om duurzaamheid, inclusiviteit, en nog veel meer. Min of meer parallel hieraan moeten ook de technische, esthetische, commerciële en financiële randvoorwaarden meegenomen worden.

Des te beter de packaging designer al deze verschillende aandachtsgebieden kan afdekken, des te groter mijns inziens de kans dat er niet alleen “een-goed-packaging-design”, maar vooral “het-goede-packaging-design” tot stand komt. Ook wanneer in een multi- disciplinair team anderen wellicht meer expert zijn op een bepaald terrein, dan nog zal die brede kennis van waarde zijn, omdat hierdoor een beter onderling begrip zal ontstaan en zo de kans op het maken van de juiste keuzes zal worden vergroot.

Mag ik daarom een lans breken voor al die goede breed georiënteerde packaging designers? Zowel praktiserend als nu nog in opleiding?! Deze creatieve omnivoren zijn hard nodig!

Artikel delen