'Worstelen met gevoelswaarde van cosmeticaverpakkingen’

Dan Coppins van KMI Brands: ‘Worstelen met gevoelswaarde van cosmeticaverpakkingen’

'Worstelen met gevoelswaarde van cosmeticaverpakkingen’

Cosmeticaverpakkingen zijn vrijwel hetzelfde als alle andere verpakkingen: ze beschermen het product, dragen bij aan de houdbaarheid en informeren en verleiden de consument. Waar cosmeticaverpakkingen in verschillen, is de waargenomen waarde voor het publiek; de gevoelswaarde, aldus Dan Coppins, packaging technologist bij KMI Brands.

Cosmeticaverpakkingen moeten niet alleen functioneel zijn, maar ze moeten ook premium aanvoelen en eruitzien. Zonder deze gevoelswaarde is het moeilijker om het product te verkopen. Dit botst echter met de duurzame doelstellingen van de cosmetica-industrie. De industrie moet balanceren tussen het  juiste materiaal, de recyclebaarheid ervan, de consumentenverwachting van het uiterlijk en, uiteraard, de prestaties van het product zelf.

LCA als hulpmiddel

Het is belangrijk dat het R&D-team rekening houdt met duurzaamheid van de verpakking en vooral met de herkomst, de toeleveringsketen en de verwijdering na consumptie. Ook moet het team de consumentenervaring, de gevoelswaarde, afwegen. Het is de verantwoordelijkheid van de producent om een onderzoek naar de CO2-voetafdruk uit te voeren. We kunnen op die manier meer inzicht krijgen in de materiaalkeuzes, hoe we die maken en waarom. Sommige hiervan zullen mede worden bepaald door de formulering van het specifieke product. We moeten kijken naar de LCA (levenscyclusanalyse) van deze materialen om keuzes te onderbouwen. De cosmetica-industrie  wil ook verduurzamen, maar het kan echter lastig zijn om de CO2-impact van de verpakking te minimaliseren en de efficiëntie te maximaliseren, terwijl het om een product gaat dat inspeelt op je stemming en je een positieve ervaring probeert te geven.
Veel van de huidige cosmeticaproducten lopen hierbij op z’n zachtst gezegd niet voorop. Er zijn voorlopers op dit gebied, bedrijven die dit bovenaan de agenda hebben gezet, maar er zijn helaas ook genoeg bedrijven die vinden dat hun doelgroep niet vooroploopt in de duurzaamheidsdrang. Deze consumenten zijn nog steeds commercieel interessant.

KMIBrands_Face_and_Space_VM3_23

 

'Dit zal de manier veranderen waarop we allemaal verpakkingen gebruiken, ongeacht de branche'

Herbruikbare verpakkingen

Hergebruik is een lastig thema bij cosmeticaproducten. Sommige partijen gebruiken verwisselbare “binnen-verpakkingen” voor hun verpakkingen – dit is echter geen navulling, aangezien de verpakking kan worden verkocht zonder de extra “buitenverpakking”. Uiteraard kan dit de consument een (klein)  prijsvoordeel bieden, maar tegelijkertijd wordt de gevoelswaarde mogelijk aangetast. De meeste hergebruiksystemen met teruggave aan de fabrikant blijken helaas een grotere ecologische voetafdruk te hebben dan het produceren van nieuwe producten via bestaande toeleveringsketens, los van alle moeite die dan van de consument verwacht wordt.

Andere verduurzaming

Veel bedrijven werken aan verduurzaming, maar dit varieert in snelheid, mede afhankelijk van de consument die het product koopt. Bijvoorbeeld het gebruik van PCR-materiaal (post-consumer recycled) in verpakkingen. Dat verkleint de CO2- voetafdruk en is een relatief eenvoudige wijziging. Het wordt echt ingewikkeld als we kijken naar doseersystemen, zoals pompen. Momenteel zijn er nog geen alternatieven voor deze niet-recyclebare onderdelen en een oplossing hiervoor is niet eenvoudig.
Er zijn retoursystemen in opkomst die een betere controle mogelijk maken. We moeten deze verder zien uit te rollen via bestaande en nieuwe afvalophaalprogramma’s.

KMIBrands_Detox_and_ Purify_VM3_23

Voor haar merk Plantopia heeft KMI Brands de Five Force Focus vastgelegd: Mensen, Eco-systemen, Planeet, Sociaal en Community.

Plantopia en circulariteit

KMI Brands is een gecertificeerde B-Corp en werkt actief samen met UEBT (Union for Ethical Biotrade). Voor haar merk Plantopia heeft KMI Brands vijf kritische aandachtsgebieden geïdentificeerd en  vastgelegd, die overeenkomen met de uitdagingen op het gebied  van welzijn van mens en planeet, die onze wereld vandaag  beïnvloeden. Deze filosofie heet de Five Force Focus en gaat over Mensen, Ecosystemen, Planeet, Sociaal en Community en geeft als doel de impact op milieu zo veel mogelijk te beperken middels de 4 R’s; Remove, Recycle, Reuse and Reduce. Hierbij gebruikt het bedrijf LCA’s. KMI Brands heeft zich gecommitteerd per 2023 100% van haar productie lokaal in het Verenigd Koninkrijk te doen. Het plan om per 2050 klimaat neutraal te zijn, ligt op schema.

Toekomst

Er vinden in heel Europa veel veranderingen plaats op het gebied van wet- en regelgeving die de komende jaren voor verandering zullen zorgen. Dit zal de manier veranderen waarop we allemaal verpakkingen gebruiken, ongeacht de branche. Hierdoor zullen er veel duurzamere, en ook mooiere verpakkingen beschikbaar komen. Verder zijn er tal van nieuwe  materialen in opkomst, en deze zullen grotendeels door anderen worden opgepikt, getest en ontwikkeld, maar de cosmetica-industrie zal waarschijnlijk een stap achterblijven, omdat hier de verwachting van gebruikerservaring en emotionele verbondenheid, minder ruimte laat voor misstappen. Alle stappen naar verbetering zijn echter positief.

KMIBrands.1_VM3_23-2

 

DanCoppins_KMIBrands_VM-23

 

VOOR DIT ARTIKEL IS DAN COPPINS GEÏNTERVIEWD

Packaging Technologist en QC manager bij KMI Brands.

Artikel delen