Duizend scholen starten met afvalscheiding

Duizend scholen starten met afvalscheiding

Duizend scholen in Nederland gaan hun verpakkingsafval scheiden. Sinds begin dit jaar kunnen zij kosteloos gebruikmaken van het inzamelsysteem van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Omdat een gescheiden inzamelsysteem vaak kosten met zich meebrengt, deden veel (basis)scholen dit tot nu toe niet. Met de speciale ‘Afval Goed Geregeld’ inzamelbakken komt daar nu verandering in. Hester Klein Lankhorst, directeur Afvalfonds Verpakkingen, gaf het landelijke startsein op Octantschool Schatkaart in Pijnacker.

Klein Lankhorst vindt het geweldig dat zoveel scholen een belangrijke bijdrage willen leveren: ‘Basisschoolleerlingen staan aan de wieg van een gedragsverandering. Zij leren op jonge leeftijd over de waarde van afval als grondstof en dat het belangrijk is voor onze circulaire economie. Door leerlingen actief te betrekken bij het scheiden en recyclen van afval geven de scholen hun een belangrijke les mee voor de toekomst.’

Afvalprobleem serieus nemen

Op Octantschool Schatkaart gaf Klein Lankhorst het landelijke startsein voor het scheiden van plastic verpakkingsafval en drankkartons om zo grondstoffen te kunnen hergebruiken. Op de school zijn speciale ‘Afval Goed Geregeld’ inzamelbakken geplaatst. Om te laten zien hoeveel afval op één schooldag wordt weggegooid, verzamelden alle leerlingen hun eigen verpakkingen op één grote hoop. Ook deden de leerlingen van groep 4/5 een interactieve quiz over welke verpakkingen wel en niet bij het PD-afval thuishoren. Deze quiz is onderdeel van een toolkit voor scholen om afvalscheiding te introduceren en goed te leren. Laila Boulakjar, adjunct-directeur van de Octantschool Schatkaart: ‘Op alle scholen van Octant zijn we bezig met het praktisch invullen van het begrip duurzaamheid. Het is fantastisch om te zien dat kinderen het afvalprobleem serieus nemen en willen leren hoe zij hun afval goed kunnen scheiden. Zo dragen we een steentje bij aan een betere wereld.’

 

'We hopen echt dat dit meer scholen en bedrijven stimuleert om afval te gaan scheiden.'

Recycledoelstellingen halen

Afvalfonds Verpakkingen werkt aan een circulaire economie, waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft. Het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatig verpakkingsafval is daarin een belangrijke stap. Deze verpakkingen gaan vaak mee met het restafval en worden dan niet altijd gerecycled. ‘Sinds begin dit jaar halen we steeds meer gescheiden afvalstromen van goede kwaliteit op. Dit is belangrijk om onze recycledoelstellingen te halen en te kunnen bijdragen aan een circulaire economie’, aldus Klein Lankhorst. ‘We hopen echt dat dit meer scholen en bedrijven stimuleert om afval te gaan scheiden. In april gaat ons loket weer open en we hopen ook deze keer op veel aanmeldingen. Het zou geweldig zijn als we over tien jaar niet alleen al het huishoudelijke maar ook het bedrijfsmatige afval goed kunnen scheiden en recyclen.’

Artikel delen