Glasproducenten zijn ongerust

FEVE_glasproducenten_verpakkinsgrichtlijn

Glasproducenten zijn ongerust

De Europese Container Glass Federation (FEVE) dringt aan bij de Europese Commissie om bij de herziening van de Verpakkingsrichtlijn geen maatregelen te treffen die gebaseerd zijn op het gewicht van de verpakkingen. Op dat vlak zijn glazen verpakkingen immers in het nadeel. Grootverbruiker van glazen flessen AB InBEV wil bijdragen aan de circulaire economie door meer herbruikbare flessen in te zetten en meer gerecyclede content te gebruiken.

 

Tekst: Jacques Depijpere 

Header foto: Unsplash 

Glazen flessen zijn de laatste 20 jaar zo’n 30% lichter geworden. Toch blijven het veruit de zwaarste drankverpakkingen. Het is dan ook niet verbazend dat de Europese glasverpakkingsindustrie, vertegenwoordigd door FEVE, elke maatregel afwijst die gebaseerd is op het gewicht van de verpakkingen. FEVE vertegenwoordigt zo’n 162 bedrijven in 23 Europese landen. Vanessa Chesnot, head of public affairs & product policy van FEVE, heeft de indruk dat de Europese Commissie niet echt goed begrijpt dat glas altijd een relatief zwaar verpakkingsmateriaal zal zijn. In haar presentatie tijdens het Packaging Waste and Sunstainability Forum, onlangs in Brussel, beklemtoonde ze dat de Europese regelgeving niet alleen duurzaamheid moet nastreven, maar ook rekening moet houden met de functionaliteit van de verpakking. ‘De keuze van de verpakkingsmaterialen moet afgestemd zijn op de functie van de verpakkingen: bewaren en beschermen. Glas is een uitstekend materiaal. Het is volkomen inert, reageert niet met voeding of dranken. Beter dan enig ander materiaal beschermt glas de smaak, reuk, kleur en textuur van de verpakte voedingsmiddelen tegen invloeden van de verpakking of de omgeving.’

'Europese consumenten geven de voorkeur aan glazen verpakkingen voor dranken.'
verschillende-glazen-verpakkingen-fles-afval-glass-
In de Europese Unie wordt zo’n 80% van alle gebruikte glazen verpakkingen ingezameld voor recycling.

Op naar 100%

Glas is 100% recyclebaar. Bij de recycling gaat de kwaliteit niet achteruit. Daardoor kan het materiaal oneindig gerecycled worden. Op dit ogenblik wordt in de Europese Unie zo’n 80% van alle gebruikte glazen verpakkingen ingezameld voor recycling. Het recyclingcijfer stijgt jaar na. In veel landen, zoals België, neigt het recyclingcijfer naar 100%. De inzameling en recycling van één ton gerecycled glas maakt het gebruik van 1,2 ton nieuwe grondstoffen overbodig en leidt tot een CO2-reductie van 60%. Gemiddeld bestaat een glazen verpakking op dit ogenblik uit 52% gerecycled materiaal en 48% nieuw materiaal, voornamelijk zand, kalk en soda. Het aandeel gerecycled materiaal in glazen verpakkingen blijft stijgen. Zo’n 20% van de glazen verpakkingen, vooral van bier, frisdranken en water, worden door de Europese consumenten weer ingeleverd voor hergebruik. 80% is eenmalig.

Chesnot ziet zeker nog ruimte voor innovatie en creativiteit die de duurzaamheid van glazen verpakkingen verder zal verbeteren. Zij pleit daarbij voor een holistische benadering, waarbij rekening wordt gehouden met het gewicht, het volume en de functionaliteit. Maatregelen die kunnen leiden tot een functionaliteitsverlies wijst ze van de hand. ‘Ook de consumenten zullen dit niet aanvaarden’, aldus Chesnot.

Uit cijfers van FEVE blijkt dat de overgrote meerderheid van de Europese consumenten de voorkeur geeft aan glazen verpakkingen voor dranken.

AB InBev wil zoveel mogelijk hergebruik

‘Bierbrouwers zijn historisch de grootste gebruikers van herbruikbare verpakkingen’, zo start Tim Moerman, sustainability & ESG director Europe van AB InBev, zijn presentatie. Verpakkingen zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de CO2-emissies van AB InBev. De eigenaar van de biermerken Budweiser, Stella Artois, Corona, Beck’s en andere, stelt zich twee duurzaamheidsdoelstellingen: zo veel mogelijk producten afvullen in herbruikbare verpakkingen en zo veel mogelijk verpakkingen van gerecycled materiaal inzetten. Zo wil de brouwer bijdragen aan de circulaire economie. Op dit ogenblik wordt zo’n 35% van het biervolume van AB InBev afgevuld in glazen flessen. Elk van deze flessen wordt tussen de 15 en 100 keer hergebruikt. Behalve door hergebruik kan ook door het lichter maken van de flessen hun CO2-voetafdruk gereduceerd worden. Vorig jaar heeft de brouwer het gewicht van de traditionele 180 gram longnecks met 30 gram verminderd. Dit zorgt voor een CO2-reductie van 17%. In de toekomst wil AB Inbev het gebruik van virgin PET drastisch  verminderen. Tegen 2025 zal zo’n 1,3 ton minder virgin PET gebruikt worden.

Kader, ABinBev verpakkingen

Moderne glasovens

De glasindustrie is druk bezig om de energieverslindende productie van glazen verpakkingen duurzamer te maken. Moderne glasovens stoten nu 50% minder CO2 uit dan 50 jaar geleden. Het doel is dit cijfer op te drijven tot 60%. Het Furnace for the Future (F4F) initiatief van FEVE is door het EU Innovation Fund uitgekozen als strategisch project voor de realisatie van de Parijse klimaatdoelstellingen.

Op dit ogenblik gebruiken zo’n 80% van de glasproducenten gas als primaire energiebron. Zo’n 20% maakt gebruik van elektriciteit. Een aantal kleinere ovens, vooral voor de productie van ongekleurd glas met een beperkt aan- deel gerecycled materiaal, maakt al gebruik van elektriciteit als energiebron. Het F4F-project wil het gebruik van elektriciteit binnen het bereik brengen van alle producenten en op korte termijn de verhouding omdraaien: 20% gas en 80% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

 

glazen-flessen-op-plantaardige-gefilmd-in-beweging
Het Furnace for the Future (F4F) project van FEVE is door het EU Innovation Fund uitgekozen als van strategisch belang voor de realisatie van de Parijse klimaatdoelstellingen.
Artikel delen