Grote veranderingen bij Stora Enso

Stora Enso is van plan een herstructurering door te voeren om het concurrentievermogen van de groep op lange termijn te versterken

Grote veranderingen bij Stora Enso

Stora Enso is van plan een herstructurering door te voeren om het concurrentievermogen van de groep op lange termijn te versterken, de winstgevendheid te vergroten en de investeringen te concentreren op strategische groeimarkten. De sluiting van de Nederlandse papierfabriek De Hoop in Eerbeek maakt daar onderdeel van uit.

Stora Enso zet ook verdere stappen in de richting van een gedecentraliseerd bedrijfsmodel en een grotere focus op klanten, bedrijfsontwikkeling en kostenbesparingen. Door de geplande herstructurering, in combinatie met eerder gestarte onderhandelingen binnen de divisie Verpakkingsmaterialen, zou het personeelsbestand met circa 1.150 medewerkers afnemen.

 

  • Stora Enso plant een permanente sluiting van de massaproductie-eenheid in Sunila, Finland, de productiefaciliteit voor golfkartongrondstoffen in De Hoop, Nederland, een productielijn voor golfkartongrondstoffen in Ostrołęka, Polen, en de zagerij in Näpi, Estland . Door de geplande sluitingen zouden ongeveer 600 arbeidsplaatsen moeten worden geschrapt.

 

  • De groep start onderhandelingen over een geplande afbouw van werknemers binnen de groepsfuncties. Ongeveer 1.300 werknemers vallen onder deze onderhandelingen, met een gepland ontslag van ongeveer 300 banen.

 

  • Stora Enso heeft onlangs de meeste onderhandelingen afgerond binnen de divisie Verpakkingsmaterialen over het ontslag van ongeveer 250 functies binnen de management- en ondersteunende functies van de organisatie.

 

Dalende jaaromzet

De geplande herstructureringen zouden de jaaromzet van de groep met zo'n 380 miljoen euro doen dalen, op basis van cijfers voor 2022. De operationele winst zal naar verwachting toenemen met circa EUR 110 miljoen per jaar.

De groep heeft ook kosten van ongeveer EUR 60 miljoen verantwoord in verband met mogelijke afvloeiingen en herstructureringskosten.

 

‘Noodzakelijk’

‘Dit zijn beslissingen die nooit gemakkelijk te nemen zijn en niet gepland zouden zijn als het niet absoluut noodzakelijk was voor ons concurrentievermogen op de lange termijn’, zegt Annica Bresky, President en CEO van Stora Enso. ‘We bevinden ons op een kritiek punt in onze strategische ontwikkeling en het verbeteren van onze marktposities vereist een grotere focus op kapitaalallocatie en gedecentraliseerde besluitvorming. Helaas betekent dit dat niet-winstgevende activa moeten worden gesloten, evenals een afgeslankte organisatie op hoofdkantoorniveau. Door deze maatregelen konden we strategische groei blijven genereren vanuit een bedrijfsplatform dat veerkrachtiger is en beter is toegerust om te voldoen aan de toenemende vraag naar de hernieuwbare producten van Stora Enso.’

Annica Bresky

Onderhandelingen lokale wetgeving

Er worden geen beslissingen genomen over de geplande sluitingen of ontslagen totdat de onderhandelingen zijn afgerond in overeenstemming met de lokale wetgeving. Stora Enso streeft ernaar nauw samen te werken met andere faciliteiten binnen Stora Enso, de lokale gemeenschap en andere belanghebbenden om ondersteuning te bieden bij het opnieuw tewerkstellen en opleiden van de werknemers die mogelijk worden getroffen.

 

Sunila en Rusland

Stora Enso gaat onderhandelingen aan met medewerkers van Sunila om de pulpproductie en de lignine-extractie definitief stop te zetten. De Finse houtmarkt is structureel getroffen door de toegenomen concurrentie om pulphout en de stopzetting van de houtimport uit Rusland. De nieuwe situatie heeft geleid tot aanzienlijk hogere houtkosten, waardoor de Sunila-fabriek niet meer concurrerend is.

De fabriek heeft een jaarlijkse capaciteit van 375.000 ton langvezelige pulp en biedt werk aan ongeveer 270 medewerkers. De geplande sluiting, die naar verwachting in de tweede helft van 2023 zal plaatsvinden en ongeveer 250 werknemers zal treffen, zou de jaarlijkse marktcapaciteit van Stora Enso met 13 procent verminderen.

De strategie van de groep voor het ontwikkelen van innovaties in biomaterialen blijft ongewijzigd.

 

Overcapaciteit golfkarton Europa

Vanwege de overcapaciteit op de Europese markt voor golfkarton is Stora Enso van plan om de twee productielijnen in de fabriek in De Hoop, Nederland, en een van de vier productielijnen in de fabriek in Ostrołęka, Polen, permanent te sluiten. De geplande sluitingen zouden het marktevenwicht voor golfkartongrondstoffen verbeteren, wat de volumes van Stora Enso ten goede zou komen door grotere en meer kosteneffectieve productiefaciliteiten.

 

Capaciteit De Hoop

De fabriek in De Hoop heeft ongeveer 185 medewerkers en een jaarlijkse capaciteit van 380.000 ton golfkartongrondstof en andere kartonproducten. De productielijn in Ostrołęka heeft een jaarlijkse capaciteit van 120.000 ton gerecycleerde golfkartongrondstof en de onderhandelingen hebben betrekking op ongeveer 50 werknemers. Gezien de nieuwe marktsituatie zijn deze productielijnen op lange termijn niet concurrerend. Stora Enso zou haar klanten blijven voorzien van golfkartongrondstof uit andere productiefaciliteiten. Als de partijen tot overeenstemming komen, kunnen de geplande sluitingen in het vierde kwartaal van 2023 worden uitgevoerd.

 

Minder managementfuncties

De divisie Verpakkingsmaterialen heeft ook een analyse gemaakt van haar management- en ondersteunende functies om te komen tot lagere kosten en verhoogde efficiëntie. Een groot deel van de onderhandelingen nadert zijn afronding, waardoor in de periode 2023-2024 circa 250 posten zullen vervallen.

Stora Enso is ook van plan om de zagerij in Näpi, Estland, te sluiten als gevolg van een langdurig verminderde aanvoer van grondstoffen.

 

Onderhandelen over groepsfuncties

Stora Enso blijft streven naar een gedecentraliseerd bedrijfsmodel met als doel de klant- en bedrijfsfocus en de prestatieverantwoordelijkheid binnen de divisies te vergroten. Om deze ontwikkeling te bevorderen, start Stora Enso onderhandelingen over plannen om een ​​afgeslankte groepsfunctie te creëren met meer zakelijke focus en lagere overheadkosten. De onderhandelingen hebben betrekking op ongeveer 1.300 mensen die momenteel in verschillende groepsfuncties werken, met het plan om ongeveer 300 functies binnen de Europese kantoren van de groep te beëindigen.

 

Artikel delen