KIDV, Nedvang en Nederland Schoon samen verder binnen Afvalfonds Verpakkingen

KIDV, Nedvang en Nederland Schoon samen verder binnen het Afvalfonds

KIDV, Nedvang en Nederland Schoon samen verder binnen Afvalfonds Verpakkingen

Met ingang van 1 januari 2024 gaan de uitvoeringsorganisaties van het Afvalfonds Verpakkingen – Nedvang, KIDV en Nederland Schoon – samen verder binnen het Afvalfonds Verpakkingen. Statiegeld Nederland blijft wel een aparte bestuurlijke entiteit. ‘Met de organisatorische herstructurering is het Afvalfonds klaar voor de toekomst waarin de wettelijke vereisten voor producenten en importeurs van verpakte producten steeds verder toenemen’, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.

Het Afvalfonds Verpakkingen is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland, vanuit de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen (UPV). Het Afvalfonds ontvangt hiervoor een zogenoemde afvalbeheerbijdrage van producenten en importeurs, waarmee zij het systeem financiert. De taken die hieruit voortvloeien worden met ingang van 1 januari 2024 uitgevoerd door de nieuwe organisatie.

Producentenverantwoordelijkheid complexer

De producentenverantwoordelijkheid wordt steeds groter en complexer, vanwege huidige en toekomstige wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel. Ook wil het Afvalfonds namens het verpakkende bedrijfsleven de kringloop van verpakkingen steeds verder sluiten, zodat waardevolle grondstoffen behouden blijven. De activiteiten van de verschillende organisaties worden in de nieuwe organisatie voortgezet. Supporter van Schoon en KIDV blijven als merknaam bestaan. De komende maanden gaan de betrokken organisaties zich verder voorbereiden op de daadwerkelijke integratie op 1 januari 2024.

 

Kostenefficiënter

“Met de herstructurering kunnen wij de producentenverantwoordelijkheid op een kostenefficiënte, effectieve en klantgerichte manier blijven uitvoeren voor het verpakkende bedrijfsleven,” aldus Hester Klein Lankhorst.

Artikel delen