Nieuwe operationeel directeur bij Plastic Pact NL

PlasticPactNL_Roell

Nieuwe operationeel directeur bij Plastic Pact NL

Carlijn Röell is sinds kort aangesteld als operationeel directeur van het Plastic Pact NL. In deze rol gaat zij met de aangesloten bedrijven en organisaties zorgen voor het sluiten van de kringloop van plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten in Nederland.

Begin dit jaar publiceerde het Plastic Pact NL een routekaart met daarin de acties die nodig zijn voor het behalen van de doelen in 2025. Samenwerking is noodzakelijk om op voldoende schaal tot kwalitatief goede oplossingen te komen voor reductie, hergebruik en recycling. Röell zal als operationeel directeur hier sturing aan geven.

'De uitdaging om de kunststofketen duurzaam en circulair te maken is groot.'
PlasticPactNL_Roell
Carlijn Röell is de nieuwe operationeel directeur bij Plastic Pact NL.

Achtergrond

Röell is opgeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft jaren gewerkt voor managementadviesbureau Kearney met een focus op consumptiegoederen en retail. Zij is betrokken geweest bij het opzetten van het Fieldlab Circular Packaging en het Europese circulaire kunststoffencluster van Het Schone Noorden.

Carlijn Röell: ‘Ik heb veel zin om mijn tanden te zetten in het versnellen en opschalen van de activiteiten van het Plastic Pact NL. De uitdaging om de kunststofketen duurzaam en circulair te maken is groot. Er zijn grotere stappen nodig en die kunnen alleen gezet worden in samenwerking met alle partijen in de hele cyclus. Partijen zijn zich daarvan bewust, maar die samenwerking moet goed georganiseerd worden. Daar ligt mijn rol.’

Artikel delen