Beslisboom helpt bij verpakkingskeuzes

Beslisboom helpt bij verpakkingskeuzes

Tags: nieuws

Met de Beslisboom Duurzaam Verpakken heeft de industrie er een handige tool bij. De door Partners for Innovation in opdracht van Greenport West-Holland ontwikkelde beslisboom geeft richting in het vinden van de juiste verpakkingskeuzes. Er is er een voor de sierteelt en een voor AGF. Later dit jaar volgen mogelijk versies voor andere sectoren.

Dit artikel komt uit ons magazine. Meer van dit soort artikelen lezen? Neem een proefabonnement!

Neem een proefabonnement

Else Bouskan van het regionale tuinbouwcluster Greenport West-Holland kwam, na gesprekken met Niels van Marle van het KIDV over verpakkingsvraagstukken, met het idee van een beslisboom. Greenport richtte er een projectteam voor op, met als partners KIDV, verpakkingsbedrijf Modiform, groente- en fruitbedrijf Levarht en Astrid van der Helm van Orchidee.nl. Zij vroegen vervolgens Siem Haffmans van Partners for Innovation om de beslisboom te helpen ontwikkelen.

Hulpmiddel

‘We werden in januari benaderd door Greenport West-Holland of we een beslisboom zouden kunnen maken. De wens was om tot een concreet verpakkingsadvies te komen aan het einde van de beslisboom, maar ik heb meteen uitgelegd dat dit niet mogelijk is, omdat het probleem daarvoor domweg te complex is’, vertelt Haffmans. ‘Onze ervaring is dat er meerdere keuzemogelijkheden zijn als het om verpakken gaat, dus dat iedere gebruiker zijn eigen afweging moet maken en die vervolgens moet onderbouwen.’

Ambities

Haffmans maakt duidelijk dat de Essentiële Eisen als uitgangspunt zijn genomen in de beslisboom omdat deze voor iedereen van kracht zijn. ‘Ieder bedrijf moet verantwoorden hoe het aan de essentiële eisen voldoet. De opzet van de beslisboom is daarom geïnspireerd op de essentiële eisen en een designaanpak.’

De gebruiker moet in eerste instantie de ambities en doelen invullen. In het geval van de sierteeltsector kan je hiervoor bijvoorbeeld de ambities en doelen uit het KIDV Brancheplan van Tuinbranche Nederland overnemen.

  

Samen invullen

De beslisboom wordt gepresenteerd als een klikbare pdf en dat biedt een wereld aan mogelijkheden. Alle benodigde bronnen zijn vermeld en door te klikken kan men deze ook direct raadplegen. In totaal zijn er maar zeven stappen naar een onderbouwde verpakkingskeuze, maar volgens Haffmans is dat voor een tuindersbedrijf al veel. Door bij iedere stap concrete voorbeelden te geven, krijgen de bedrijven maximale ondersteuning. Toch benadrukt Haffmans dat het goed is om de beslisboom met een groep bedrijven in te vullen of met de hele keten: de teler, verpakkingsleveranciers, groothandel en afnemers. Zo nodig kan een verpakkingsexpert worden ingeschakeld als consultant.

Functie en bestemming

Terug naar de beslisboom. Zeven stappen dus: ambities en doelen, functies, logistieke keten, hergebruik, materiaalkeuze en recycling, optimalisatie en als zevende stap: communicatie.

Heel cruciaal is stap twee, namelijk de functies van de verpakkingen. Daar gaat het om de kernvraag: waarom verpakken we eigenlijk? Bundelen is bijvoorbeeld belangrijk in de sierteeltsector. ‘Je wilt tien plantjes in een keer kunnen oppakken’, legt Haffmans uit. Maar ook bescherming van de bloemen en planten is belangrijk tijdens het transport want anders krijg je schade. En dan de logistieke keten. Waar gaat de verpakking naartoe en welk afvalverwerkingssysteem is hier van toepassing? Klik in de pdf op een land en je ziet de actuele lokale regelgeving omdat de pdf met externe links naar actuele bronnen werkt.

  

Belangrijke keuzes

Stap vier gaat over hergebruik. Haffmans: ‘De vraag die moet worden gesteld is of hergebruik mogelijk is, bijvoorbeeld door herbruikbare plantentrays en bloemenfusten in te zetten, want we willen stimuleren dit zoveel mogelijk te doen. Als dit niet mogelijk is, moet de tuinder ook uitleggen waaróm het niet mogelijk is. De moeilijkste stap is nummer vijf, waar het gaat over de materiaalkeuze en recycling: het inzetten van circulaire grondstoffen die na gebruik weer goed recyclebaar zijn. De vele praktische voorbeelden helpen enorm en de gebruiker kan doorklikken naar belangrijke bronnen.

Als de keuze voor het materiaal is gemaakt, is optimalisatie de volgende stap.. Kan je verpakking of product nog aanpassen zodat ruimtewinst ontstaat of gewichtsreductie? Als alle stappen goed zijn doorlopen, kunnen keuzes worden gemaakt, die goed zijn onderbouwd. Dan volgt nog de communicatie. Hierbij kan je denken aan een weggooiwijzer, de hoeveelheid gerecycled materiaal of FSC/PEFC certificering.

Verpakkingsdossier

Greenport West Holland heeft het project, dat ruim drie maanden in beslag nam, gefinancierd en daarmee de aangesloten bedrijven een zeer nuttig hulpmiddel gegeven. De netwerkpartners Royal Flora Holland en GroenteFruitHuis gaan de beslisboom bij de leden onder de aandacht brengen. Haffmans: ‘Het helpt ook bij discussies. Wil bijvoorbeeld een retailer papieren hoezen, dan kun je met de beslisboom onderbouwen waarom je dat liever niet doet. Door deze werkwijze krijg je binnen de sector alle neuzen in dezelfde richting. Het gevolg is meer standaardisatie.’

Er komt snel een nieuwe versie van de beslisboom, die meteen een samenvatting van het verpakkingsdossier genereert, ook in het Engels. De beslisboom kan worden gedownload op de website van Greenport West-Holland.

Artikel delen