Advertorial

Bijeenkomst over verpakken en milieu

Bijeenkomst over verpakken en milieu

Pack Improve organiseert op 4 en 12 februari in Meteren de PIVO voorlichtingsbijeenkomst waarin de actualiteit rond verpakken & milieuwetgeving wordt belicht.

[[ADVERTORIAL]]

Tijdens deze twee uurs voorlichting praat Pack Improve de bezoekers volledig bij rond de actualiteit en verpakkingstransitie. Deelnemers krijgen inzicht in de tariefstructuur van afvalfonds inzake flexibele & rigide kunststof verpakkingen. Er is uitleg over het (na)scheiden en de recycling van kunststoffen en een koppeling wat bedrijven daar mee kunnen in hun eigen verpakkingspraktijk.
Verder gaat de bijeenkomst in op: het wettelijk kader (EU Richtlijn 94/62, EE en Besluit), de organisaties, Recycle check, misvattingen biobased materialen, inzet van recyclaat en overige Afvalfonds en “Design for Recycling” gerelateerde zaken.

Speerpunten

‘Deelname aan de 2-uurs PIVO helpt bezoekers bij hun oriëntatie en visieontwikkeling teneinde verantwoorde keuzes te kunnen maken voor de 2025 doelen’, aldus organisator Wil Nijssen. ‘Het is tijd voor actie en voorbereiding om plannen voor de komende jaren te maken. Kunststof zal als verpakking niet verdwijnen. Maar de inzet van recyclaat, mono-materialen, sorteer & recycleerbaarheid en focus op enkele hoofdstromen zijn de speerpunten.’

www.packimprove.nl

 

Artikel delen