Coalitie zet in op circulair gebruik plastic foodverpakkingen

Coalitie zet in op circulair gebruik plastic foodverpakkingen

Tags: nieuws

Op vrijdag 3 december vond de kick-off bijeenkomst plaats van de “Coalitie Food2Food 2.0”. De alliantie omvat meer dan 30 ketenpartners die zich inzetten voor circulair gebruik van plastic.

Klik hier voor een proefabonnement op VerpakkingsManagement.

De focus ligt op een industriële test van CurvCode. Deze Nederlandse innovatie voor het scheiden van plastics uit afvalstromen is ontwikkeld door technologiebedrijf FiliGrade in Eindhoven. Voor de overgang naar een circulaire plasticketen is efficiënte sortering belangrijk.


De Coalitie Food2Food 2.0 richt zich op circulair gebruik van plastic voedingsmiddelenverpakkingen.

Ook worden de operationele en financiële effecten van transitie naar een circulaire plasticketen onderzocht, vermeldt het persbericht. Concreet wordt uitgezocht hoe deze nieuwe techniek kan doorgroeien naar marktacceptatie en commerciële toepassingen. De coalitie wil een tastbare bijdrage leveren aan een oplossing van het plastic-probleem.

Maatschappelijke kwestie


Coalitie Food2Food: Recyclen van eenmalige foodverpakkingen is een urgente maatschappelijke kwestie.
Recyclen van eenmalige foodverpakkingen is een urgente maatschappelijke kwestie.

Recyclen van eenmalige voedselverpakkingen is een urgente maatschappelijke kwestie. Deze verpakkingen staan voor ongeveer 40% van het plasticvolume in Nederland en worden nagenoeg volledig geproduceerd uit fossiele grondstoffen (olie). Hergebruik leidt tot minder CO2 uitstoot.

Kwaliteitsnormen gerecycled plastic

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) hanteert strenge eisen voor verpakkingen van voedingsmiddelen. Het toepassen van gerecycled plastic voor de productie van kunststof foodverpakkingen vereist goedkeuring vanuit EFSA. Daarvoor moet gerecycled plastic voldoen aan kwaliteitsnormen. Om te voldoen aan EFSA-eisen is hoogwaardige sortering een belangrijke voorwaarde.

Digitaal watermerk


Het digitale watermerk CurvCode is een technologie die kan worden ingezet om plastics efficiënt te scheiden uit afvalstromen.

Plastic Pact NL heeft in 2019 de projectgroep “Food2Food” gevraagd te onderzoeken welke technologieën geschikt zijn om plastics efficiënt te scheiden uit afvalstromen. Daarbij is vastgesteld dat het digitale watermerk CurvCode veel potentie heeft.

Industrieel testprogramma CurvCode

Tijdens het testprogramma wordt de werking van CurvCode gevalideerd in industriële omstandigheden.


Coalitie Food2Food: Voorbeeld van een verpakking voorzien van de digitale CurvCode.
Voorbeeld van een verpakking voorzien van de digitale CurvCode.

Afronding van het testprogramma wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022. Ook de voorstellen voor commerciële introductie moeten dan gereed zijn.

Het project is een van 5 landelijke “Moonshot” doorbraakprojecten die jaarlijks worden ondersteund door het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB-Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, MVO Nederland en het Groene Brein.

Het project wordt geleid door een onafhankelijke projectleider, te weten Roland ten Klooster.

De deelnemende partijen zijn: Avery Dennison, Bordex Packaging, Bliston Packaging, Bond Seafood, Cumapol/Cure, Dijkstra Plastics, FiliGrade Sustainable Watermarks, FrieslandCampina, Guillin, Haval, Hordijk Verpakkingen, Indorama/Wellman Recycling, Jumbo, Klöckner Pentaplast, Kornelis Caps and Closures, Meulendijks Packaging, Multivac, NNZ, Oerlemans Packaging Group, Paardekooper, Plato product consultants / University of Twente, Signature Foods, SPAR, Terbeke, TNO-Brightlands Material Center, Unilever, Veolia, Verstappen Advanced Packaging, Wageningen University & Research.

Overige marktpartijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitie. Aanmelden kan tot 31 december 2021.

Artikel delen